Den Smarte Dome

Fagretning på grundforløb 1

Den Smarte Dome er for dig, som interesserer dig for byggeri, konstruktioner, elektronik, IT og praktisk håndværk. Fagretningen retter sig mod uddannelserne til: murer, anlægsstruktør, tømrer, gulvlægger, tækkemand, VVS, elektriker, data og kommunikation, automatik og proces, elektronik og svagstrøm.

På fagretningen Den Smarte Dome arbejder du med forskellige projekter.

Et projekt er opbygning af en mindre dome gennem montering og samling af elementer, som sættes på et fundament.
Et andet projekt er ”Tårnet”, hvor de mange byggeuddannelsernes forskellighed samles i én arbejdsgang.

I projekterne prøver du:

  • at arbejde med forberedelse og planlægning af byggeprocesser, herunder brug af sketch-up og praktiske metoder til måleteknik, rollefordeling i arbejdssjak, dag- og timeplaner
  • murerfagets arbejde med at opmåle og etablere fundament, forskellige murerarbejdsteknikker og -materialer.
  • at udføre en el-installation, føre trådløst netværk og etablere afløb eller vandtilførsel. Du lærer om arbejdsformer og arbejdsgange inden for fagene el, IT og VVS.
  • at se, hvordan intelligente løsninger kan tænkes ind i boligbyggeri, og hvordan ressourceforbrug kan reduceres ved de rigtige el- og VVS-installationer.
  • lære om intelligent lysstyring og el-forbrug med henblik på forståelse for ressourceforbrug.
  • at arbejde med trådløse netværk, computerstyring og IT-installationer.
  • at udføre en vandinstallation, hvor vi arbejder med konstruktion og samling af vandførende rør, og/eller afløbsfaciliteter og forberedelse af kloakering.

På grundforløbets 2. del vælger du din uddannelsesretning. Læs mere under hovedområdet, Teknologi, Byggeri og Transport

Hovedforløb

Du kan færdiggøre hele uddannelsen til tømrer på Campus Bornholm.

EUX – to uddannelser i én

EUX er en erhvervsuddannelse kombineret med en gymnasial eksamen. Længden af en EUX-uddannelse varierer, men forlænger den fastsatte tid for erhvervsuddannelsen. Du kan altid gå fra en EUX til en almindelig EUD, men det omvendte gælder ikke. Du skal være boglig stærk for at tage en EUX-uddannelse, da du skal gennemføre en række gymnasiale fag på B- og A-niveau.

EUX grundforløb

Hvis du ønsker at tage EUX skal du tilmelde dig fagretningen ”Kombi-X”. Her samles alle elever på grundforløb 1, som ønsker at tage en teknisk EUX.
På grundforløb 2 deles EUX-elever ud på hver deres forskellige uddannelser, men har stadigvæk grundfagene sammen.

På hele EUX grundforløbet, som er det første år, skal du tage 6 fag på C-niveau. Fagene er dansk, engelsk, samfundsfag, teknologi/IT og matematik.

Vi udbyder EUX – Smed hovedforløb på Bornholm - HELE uddannelsen.

Vil du vide mere?

Der er info-møde på skolen torsdag den 19/1 2017 kl. 19.00 - 20.30 på Minervavej 2, 3700 Rønne.

01. December 2016
John Anker
Uddannelsesleder
Afdeling:
Håndværkerafdelingen
Telefon:
30650282