Afmelding

Betalingsbetingelser

Afbud og udeblivelse på kurser med deltagerbetaling (gælder kun for arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende).

Såfremt der sker afbud senere en 1 uge før kursets første dag, betales kr. 1.500,- for kurser til og med en uges varighed. For kurser med en varighed på mere end en uge, betales kr. 2.500,-.

Ved udeblivelse fra kurset betales kr. 2.500,- for kurser til og med en uges varighed. For kurser med en varighed på mere end en uge, betales kr. 3.500,-.

Der kan fritages for afbud og udeblivelsesgebyr såfremt
 
• Afbud/udeblivelse skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald f.eks. sygdom eller anden uheld

• Arbejdsgiver erstatter medarbejder med en anden person

• Uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning

• Arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning

Alle afbud skal ske skriftligt og skal være dokumenteret evt. med lægeattest.

Deltagergebyret refunderes/modregnes ikke såfremt at en af de ovennævte fritagelser for afbud er opfyldt.

03. Juni 2015