Person iklædt svejsehjelm udfører svejsearbejde

Boost Bornholm: Kæmpechance for uddannelse til faglærte

Aldrig nogensinde før har vilkårene været så fordelagtige for voksne, der vil tage en faglært uddannelse. Det momentum skal Bornholm udnytte maksimalt til at ændre på udsigten til alvorlig og årelang mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Med en klar målsætning om en markant opkvalificering af arbejdsstyrken har et nyt samarbejde mellem øens aktører inden for voksenuddannelse i de senere uger skruet op for aktiviteterne – bl.a. med en række informationsmøder og opsøgende kontakt til et bredt udsnit af øens virksomheder.

Samarbejdet - under navnet Boost Bornholm - er etableret i erkendelse af, at mange oplever voksenuddannelses-området som et uoverskueligt virvar af særlige indsatser, regler, tilskudsordninger mm. Boost Bornholm skal skære igennem det virvar ved at fungere som én samlet indgang til uddannelse for øens virksomheder, deres medarbejde og ledige.

Læs mere om Boost Bornholm.

”Uanset om det er en virksomhed eller en borger, der kommer til os med et ønske om uddannelse, så sender vi dem ikke videre, før vi har lagt en komplet plan, der kommer rundt om alle aspekter i forhold til deres ønsker, økonomi, behov og muligheder. Vi tager dem i hånden og følger dem hele vejen – vi kan dog ikke tilbyde at følge med på ’første skoledag’, men det er tæt på”, forklarer projektleder Henrik Juul-Pedersen, Boost Bornholm.

Der går nogle ledige rundt derude, som kan få et svendebrev på et års tid – og vel at mærke kan gøre det på en dagpengesats på 110 procent

Det er især hjælpepakkerne til uddannelse, der er kommet som følge af corona-krisen, som giver optimisme. For eksempel kan ufaglærte ledige, som starter på en uddannelse med særligt gode jobmuligheder, få 110 procent af dagpengesatsen. Og der er 90 procent lønrefusion til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med en lærling.

”Det er da nogle økonomiske vilkår, som vil noget, og derfor har vi sat fuld kraft ind på at orientere både folk i job, ledige og arbejdsgivere om de økonomiske vilkår forbundet med opstart af uddannelse - herunder refusions- og tilskudsmuligheder fra eksempelvis Staten og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag”, siger Henrik Juul-Pedersen.

Han peger desuden på, at personer over 25 år ofte har en række kompetencer og tidligere erhvervs- og uddannelseserfaringer, som kan afkorte et uddannelsesforløb ganske væsentligt.

Hvis man eksempelvis har to års relevant erhvervserfaring i forhold til den valgte uddannelse, vil uddannelsen kunne gennemføres uden praktiktid på en virksomhed.

”Det betyder, at der går nogle ledige rundt derude, som kan få et svendebrev på et års tid – og vel at mærke kan gøre det på en dagpengesats på 110 procent. Og når de er færdige, har de forbedret deres chancer for at komme i job. Det hele er altså lagt til rette for deres højre ben – det er en kæmpechance”, siger Henrik Juul-Pedersen

Trods stigende ledigheden i kølvandet på coronaen, er der ikke rokket ved, at mange af øens virksomheder kan komme til at mangle kvalificerede medarbejdere – især faglærte. Tallene for de kommende 10 år viser, at 250-300 faglærte årligt vil forlade arbejdsstyrken. Samtidig er det årlige optag på erhvervsuddannelserne på Bornholm pt. på ca. 90 personer.

”De tal understreger alvoren. Og skal vi løse opgaven, skal vi have yderligere fart i opkvalificering og omskoling af øens ufaglærte. Bornholm har hårdt brug for et uddannelsesløft, hvis øen fortsat skal have et stærkt erhvervsliv”, siger Henrik Juul-Pedersen.

Boost Bornholm er etableret i samarbejde mellem øens uddannelsesinstitutioner, kommunens jobcenter, A-kasser, virksomheder og erhvervsfremmeaktører med støtte på 6,7 millioner kroner fra EU's Socialfond og to millioner kroner fra Bornholms Regionskommune.

Læs mere om Boost Bornholm.

Person iklædt svejsehjelm udfører svejsearbejde