Delvis nedlukning

Skolen er delvis lukket og flere eksamener er aflyst. Restriktionerne er forlænget til 7. februar. > Læs alle opslag om corona
Coronavirus-partikel set under mikroskop

Instruks for ophold på skolen

Corona: Instruks for ophold på skolen

På baggrund af stigningen i corona-smittetallet indskærpes det, at alle elever, kursister, medarbejdere og gæster på Campus Bornholm skal være bekendt med og efterleve nedenstående instrukser. 

Ved symptomer

Du skal blive hjemme og kontakte din læge, hvis du har symptomer på sygdom - også milde symptomer som forkølelse - ind til du er HELT symptomfri efter sygdom OG der er gået 48 timer efter sidste symptom, eller hvis du har en negativ COVID19 test. Hvis du får symptomer på sygdom, mens du er i skole, skal du hurtigst muligt tage hjem.

Læs pjecen 'Til dig, der har symptomer på COVID19' fra Sundhedsstyrelsen her

Ved positiv COVID19-test

Du skal blive hjemme, hvis du er testet positiv for COVID19. Følg din læges anvisninger. Du må først møde ind igen, når du er HELT symptomfri efter sygdom OG der er gået 48 timer efter sidste symptom, eller hvis du har en negativ COVID19-test.

Hvis du er testet positiv for COVID19 uden symptomer, må du først møde ind igen, syv dage efter testen er taget, eller hvis du har en negativ COVID19-test.

Hvis du er testet positiv med COVID19, skal du give skolen besked om det hurtigst muligt, så vi kan informere de personer, du har været i nær kontakt med. Du skal give skolen besked, enten via Lectio, telefon eller på mail.

Læs pjecen 'Information til dig, der er testet positiv for ny coronavirus, og til dig, der skal testes' fra Sundhedsstyrelsen her

Ved nær kontakt til smittet

Hvis du får information om, at du er nær kontakt til en person, som er testet positiv for ny coronavirus, bør du hurtigst muligt blive testet, også selv om du ikke har symptomer. Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du er blevet testet. Derfor skal du opføre dig som om, at du er smittet, indtil du har svar på testen.

Hvornår er man nærkontakt? Læs pjecen her

Du skal orientere skolens ledelse for at forebygge smittespredning. Du skal give besked enten via Lectio, telefon eller på mail.

Læs her, vis du er i tvivl om du er nærkontakt og om du må komme i skole

Læs pjecen 'Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus' fra Sundhedsstyrelsen her

Elever og medarbejdere i særlige risikogruppper

Hvis du er i en særlig risikogruppe, skal du, inden du kommer i skole/på arbejde, drøfte dette med uddannelseslederen eller personalelederen og der skal udarbejdes en individuel vurdering for dig. Hvis du er i tvivl om, om du er i en særlig risikogruppe, læs da Sundhedsstyrelsens beskrivelse her

Brug af mundbind/visir

Følgende retningslinjer for brug af mundbind er fra torsdag 29. oktober 2020 indtil videre gældende på Campus Bornholm:

Generelle retningslinjer for alle

Alle skal bære mundbind eller ansigtsvisir på Campus Bornholm. Mundbindet/visiret skal bæres, når man står op/bevæger sig rundt i fællesområder (Store Torv, gangarealer, på trapper, studiemiljøer, opholdsrum, kantine osv.).

Når man sidder ned, må mundbindet/visiret tages af. Det gælder fx, når man spiser, deltager i gruppearbejde mv. 

Retningslinjer for elever og kursister

Elever og kursister skal selv medbringe mundbind/visir.

Elever og kursister skal ikke bære mundbindet/visiret, når de deltager i undervisning. 

Når eleverne går fra undervisningslokalet, værkstedet, køkkenet mv. til pause eller til fx gruppearbejde, skal de tage mundbindet/visiret på, inden de forlader lokalet. 

Eleverne skal bære mundbind/visir i fællesområder, på gange mv. Når de sidder ned til gruppearbejde, kan mundbindet/visiret tages af. 

Nogle grupperum er meget små, hvilket gør, at eleverne skal bruge mundbind/visir, selvom de sidder ned. Der vil være et skilt på grupperumsdøren, hvis der skal bruges mundbind i rummet.

Sundhedsstyrelsens gode råd om brug af mundbind 

Korrekt anvendelse af mundbind er som følger: 

 • Vask hænder eller brug håndsprit før brug 
 • Find forsiden. Ved engangsmundbind er det som regel den farvede side 
 • Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne. Sørg for, at det sidder tæt til dit ansigt og dækker både næse og mund 
 • Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt 
 • Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne og smid det straks ud. Stofmundbind lægges i en pose og vaskes ved 60 grader. 
 • Vask hænder eller brug håndsprit efter brug 

 

Genanvendelse af mundbind  

Generelt bør engangsmundbind kasseres, og stofmundbind bør vaskes, efter brug. 

Ved korterevarende brug - fx hvis du skal på toilettet på en restaurant eller køre et enkelt stop med bussen - kan mundbind dog genanvendes, og det kan også tages til side kortvarigt, fx for at tage en mundfuld vand, uden at det skal skiftes eller kasseres, hvis nedenstående forholdsregler følges: 

 • Skift altid mundbind, hvis det bliver vådt eller snavset 
 • Tag altid mundbind af og på ved at holde i øreelastikkerne og rør ikke ved selve mundbindet 
 • Rør aldrig mundbindet under brug 
 • Sprit altid hænder før du tager mundbind på og efter, du har det taget det af 
 • Hvis et mundbind skal genbruges efter kortvarigt brug, så opbevar det i fx en plasticpose eller en inderlomme. Læg det ikke på fx bordet eller stolen. 
 • Engangsmundbind skal kasseres i en skraldespand. Stofmundbind skal vaskes ved 60 grader efter brug.

Hygiejne og adfærd på skolen

Håndhygiejne

For at sikre god håndhygiejne skal du:

 • vaske hænder med vand og flydende sæbe, når du kommer ind på skolen (håndsprit bruges ved indgangen, indtil du kommer til en håndvask).
 • vaske hænder når hænderne er synligt snavsede.
 • vaske hænder i hvert frikvarter/pause.
 • vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.
 • kun anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskeklude, forklæder m.v.
 • Lærere skal endvidere vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra undervisning af én klasse til en anden.

 

Afstand 

 • Alle, som opholder sig på skolen, skal holde minimum 1 meters afstand til hinanden (næse til næse).
 • Der skal så vidt muligt være minimum 2 meter til første række af elever ved tavleundervisning.
 • Elever skal placeres ved borde, så der er 1 meter i mellem eleverne. Opdeling i grupper eller flere klasselokaler kan forekomme. 1 meter måles fra midten af stoleryg til midten af stoleryg.
 • Afstand skal også holdes i pauser.
 • Elever opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.

 

Rengøring

 • Du skal afspritte eller rengøre din plads og materialer (bord, pc mv) inden du forlader det eller efterlader til anden bruger. Vask hænder før og efter brug.
 • Undgå at dele tablets eller pc’ere.
 • Kopimaskiner, printere, kaffemaskiner, elkedler, microovene og andet udstyr skal afsprittes eller rengøres efter brug.

 

Mad og kantine

 • Betaling i kantinen kan kun ske med mobilepay eller kort.
 • Der må ikke deles mad mellem hinanden.
 • Alle skal sidde med god afstand til hinanden, når der spises.

 

Skolens øvrige tiltag 

 • Skydedøre skal anvendes så vidt muligt i stedet for døre med håndtag.
 • Rengøring af kontaktpunkter, toiletter, dørhåndtag og gelændere er intensiveret.
 • On-line/telefonisk/Lectio kontakt til IT-support, ledelse og administration.

 

Spørgsmål

Spørgsmål vedr. instruksen kan sendes til skolen: post@cabh.dk

Sådan håndterer vi smittetilfælde