Nye personvognsmekanikere

Stort tillykke til vores nye personvognsmekanikere. På fotoet ses fra højre: Faglærer Jeppe Pedersen, Patrick Munch (Esbens Auto), Jonas Paulsen (Autohuset Bornholm), Lucas Krogh Hansen (Bilhuset Elmer), Frederik Jensen (Nyboes Auto), Mathias Lindstand (Au2fix), Patrick Albæk (Koring & Lund), Skuemester Niels Stenby og Skuemester Bo Kortermann.