Plan for gradvis genåbning efter nytår

Undervisningsministeriet har muliggjort en gradvis genåbning af skolerne efter ferien, da der kan være større risiko for smitte lige efter jul og nytår.

Vi genåbner derfor gradvist i perioden fra den 4. til den 7. januar. Så der den første uge i det nye år vil være færre elever og ansatte i bygningerne.

Vi har i planlægningen taget hensyn til, at nogle af skolens uddannelser har et særligt behov for adgang til værksteder.

Planen ser pt. således ud:

  • Elever på smede- og tømreruddannelsernes hovedforløb  møder på skolen mandag 4. januar.
  • EUD-elever på grundforløb 1 og 2  møder som planlagt på skolen 6. januar
  • Gymnasieeleverne undervises virtuelt 4., 5. og 6. januar og møder på skolen torsdag 7. januar.
  • Sprogcenter- og VUC-kursister undervises virtuelt de tre første dage og møder på skolen torsdag 7. januar.
  • AMU-kursister møder på skolen som planlagt

Opfordring til at lade sig teste inden skolestart

Vi har netop modtaget en opfordring fra Sundhedsstyrelsen til at sende en kraftig opfordring til eleverne om at lade sig teste inden skolestart.

Derfor opfordrer vi alle ansatte og elever til at få foretaget to kviktest med 3-4 dages mellemrum inden fremmøde på skolen. Hvis du er nær kontakt til en COVID-smittet, eller hvis du har symptomer på COVID, skal du dog bestille en PCR-test. Du kan booke tid hertil på coronaproever.dk

Det mobile testcenter vil som planlagt være til stede på skolen i uge 2.