Campus Bornholm genåbner 1. marts

En meget glædelig nyhed: Bornholm må genåbne i højere grad end andre steder i landet. Elever og kursister kan derfor fra mandag 1. marts igen modtage undervisning på Campus Bornholm.

Forudsætningen for genåbningen er, at testning sker systematisk. Af aftaleteksten aftaleteksten fremgår det, at: 

"Alle ungdoms- og voksenuddannelser genåbnes med krav om test to gange ugentligt. På ungdomsuddannelserne etableres testning lokalt på institutionen eller i umiddelbar nærhed hertil, og der stilles krav om gennemførsel af to ugentlige tests som forudsætning for fremmøde".