Covid-19

Elever, kursister, medarbejdere og gæster på skolen skal kunne dokumentere, at de inden for de seneste 72 timer er testet negative for Covid-19. Opdateret 27. maj > Læs vores retningslinjer

Regler for ophold på skolen

OPDATERET 11. juni 2021.

Den senest indgåede aftale om udfasning af restriktioner betyder, at der allerede fra mandag den 14. juni ikke længere vil være krav om at bære mundbind/visir på skolen. 

De nuværende testkrav opretholdes dog frem til skolens genåbning efter sommerferien den 1. august 2021.

BEMÆRK venligst at test- og dokumentationskravet også gælder for elever og deres gæster ved translokationer og andre uddannelsesafslutninger i juni/juli måned:

 

1. Du skal altid kunne fremvise en negativ test, der er foretaget inden for de seneste 72 timer.

Både kviktest (næsetest) eller PCR-test for Covid-19 er gyldig.

Personer, der ikke overholder test-kravet, må ikke opholde sig på skolen og vil blive betragtet som ulovligt fraværende fra undervisningen. Skolen har ikke pligt til nødundervisning i form af fjernundervisning.

Kravet om test gælder ikke for:

 • Elever og ansatte, der kan fremvise en lægeerklæring om, at de af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget PCR- eller antigentest for Covid-19. 
 • Personer, der har været smittet med Covid-19 og kan fremvise dokumentation for en positiv PCR- eller antigentest for Covid-19. Testen skal være mindst 14 dage og højst 8 måneder gammel.
 • Personer, der kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb mod Covid-19. Et vaccinationsforløb mod Covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.
 • Personer, der kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod Covid-19. Et vaccinationsforløb mod Covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.
 • Besøgende i bygningen skal kunne fremvise en negativ Coronatest, såfremt besøget er af mere end 15 min. varighed.

 

Vedr. selvpodning:

Krav om test/Coronapas udfases pr. 1. august 2021, hvilket betyder at skolen til den tid ikke længere vil stille testkapacitet til rådighed. Vores testcenter til selvpodning vil blive lukket helt ned den 30. juli 2021.

Det er fortsat muligt for alle skolens ansatte, elever og kursister at benytte sig af tilbuddet om selvpodning i det meste af juli måned:

Som elev eller kursist får du tilbud om at gennemføre selvpodning under supervision på skolen. Selvpodningen foregår som hurtigtest med podning i næsen. Dit testresultat bliver registreret og indberettet til Sundhed.dk

Selvpodning foregår i skolens testcenter for selvpodning.

Åbningstider:

Mandag kl. 7.00 - 14.00
Tirsdag kl. 7.00 - 14.00
Onsdag kl. 7.00 - 9.00
Torsdag kl. 7.00 - 14.00
Fredag kl. 7.00 - 14.00

NB: Fredag, den 25. juni holder testcenteret lukket. 

Selvpode-tidspunkterne er skemalagt for en del af eleverne. Så vidt muligt er der lagt to selvpode-tidspunkter ind om ugen.

Gymnasieelevers selvpodning skemalægges ikke, men man kan benytte vores testcenter for selvpodning i lokale 1.125 på 1. sal.  

Hvis du er fraværende i den lektion, hvor klassen selvpoder, kan du selvpode på et andet tidspunkt i testcenteret for selvpodning - eller få taget en test uden for skolen.

Det er dit eget ansvar, at du kan vise en gyldig test eller dokumentation - også hvis du skal til eksamen, spørgetime eller andet på skolen.

Hvis en supervisor eller en anden af skolens ansatte beder dig om at vise dokumentation for test, skal du fremvise det. Skolen er forpligtet til jævnligt at kontrollere testdokumentation.

AMU-kursister tilbydes ikke selvpodning jf. ministeriets retningslinjer. Der tilbydes ikke selvpodning på skolens afdeling TUC, Ved Lunden 3, Rønne. 

 

2. Bliv hjemme og kontakt din læge, hvis du har symptomer.

Du må først møde på skolen igen, når du har været HELT symptomfri i 48 timer. Når du møder igen, skal du selvfølgelig overholde vores testkrav.

Hvis du får symptomer på skolen, skal du hurtigst muligt tage hjem.

Læs pjecen 'Til dig, der har symptomer på Covid-19' fra Sundhedsstyrelsen her

 

3. Bliv hjemme og følg din læges anvisninger, hvis du er testet positiv for Covid-19.  

Du må først møde på skolen igen, når du har været HELT symptomfri i 48 timer. Når du møder igen, skal du selvfølgelig overholde vores testkrav.

Hvis du er testet positiv for Covid-19 uden symptomer, må du først møde ind igen, syv dage efter testen er taget, eller hvis du har en negativ Covid-19-test.

Der har mulighed nødundervisning i form af fjernundervisning, hvis du er smittet.

OBS: Hvis du er testet positiv med Covid-19, skal du give skolen besked om det hurtigst muligt, så vi kan informere de personer, du har været i nær kontakt med. Du skal give skolen besked enten via Lectio, telefon eller på mail.

Læs mere her

 

4. Bliv hjemme, hvis du er nærkontakt til en smittet.

Som nærkontakt til en smittet bør du hurtigst muligt blive testet, også selv om du ikke har symptomer. Du skal opføre dig som om, du er smittet, indtil du har et negativt testresultat.

Du skal orientere skolens ledelse for at forebygge smittespredning. Du skal give besked enten via Lectio, telefon eller på mail. Der har mulighed nødundervisning i form af fjernundervisning, hvis du er nærkontakt til en smittet.

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du får en besked om, at du er nær kontakt eller anden kontakt til en smittet med Covid-19 her

 

5. Hold mindst 2 meters afstand til hinanden.

Læs mere om afstand nedenfor.

 

6. Brug mundbind/visir i fællesområderne.

Fra på mandag, 14. juni 2021 er det ikke længere et krav, at vi skal bære mundbind ved ophold på skolen.

Læs mere om mundbind nedenfor. 

 

7. Vask hænder og sprit af efter dig selv.

Sprit hænder ved indgangen og vask dem med vand og sæbe, når du er kommet ind på skolen. Vask hænder hyppigt i løbet af dagen. Sprit møbler, værktøj, materialer mm. af efter brug.

Læs mere om god håndhygiejne og rengøring nedenfor.

 

8. Begræns dine nære kontakter.

Vi opfordrer alle elever til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.

Spørgsmål vedr. instruksen kan sendes til skolen: post@cabh.dk

 

Korrekt anvendelse af mundbind

 • Vask hænder eller brug håndsprit før brug 
 • Find forsiden. Ved engangsmundbind er det som regel den farvede side 
 • Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne. Sørg for, at det sidder tæt til dit ansigt og dækker både næse og mund 
 • Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt 
 • Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne og smid det straks ud. Stofmundbind lægges i en pose og vaskes ved 60 grader. 
 • Vask hænder eller brug håndsprit efter brug. 

Genanvendelse af mundbind  

Generelt bør engangsmundbind kasseres efter brug. Efter kortvarig brug kan mundbind dog genanvendes, og det kan også tages til side kortvarigt, fx for at tage en mundfuld vand, uden at det skal skiftes eller kasseres, hvis nedenstående forholdsregler følges: 

 • Skift altid mundbind, hvis det bliver vådt eller snavset 
 • Tag altid mundbind af og på ved at holde i øreelastikkerne og rør ikke ved selve mundbindet 
 • Rør aldrig mundbindet under brug 
 • Sprit altid hænder før du tager mundbind på og efter, du har det taget det af 
 • Hvis et mundbind skal genbruges efter kortvarigt brug, så opbevar det i fx en plasticpose eller en inderlomme. Læg det ikke på fx bordet eller stolen. 
 • Engangsmundbind skal kasseres i en skraldespand.
 • Stofmundbind skal vaskes ved 60 grader efter brug.

Håndhygiejne

For at sikre god håndhygiejne skal du:

 • vaske hænder med vand og flydende sæbe, når du kommer ind på skolen (håndsprit bruges ved indgangen, indtil du kommer til en håndvask).
 • vaske hænder når hænderne er synligt snavsede.
 • vaske hænder i hvert frikvarter/pause.
 • vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.
 • kun anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskeklude, forklæder m.v.
 • Lærere skal endvidere vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra undervisning af én klasse til en anden.

Afstand

 • Alle, som opholder sig på skolen, skal holde minimum 2 meters afstand til hinanden (næse til næse).
 • Der skal så vidt muligt være minimum 2 meter til første række af elever ved tavleundervisning.
 • Afstand skal også holdes i pauser.
 • Elever opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.

Rengøring

 • Du skal afspritte eller rengøre din plads og materialer (bord, pc mv.) inden du forlader det eller efterlader til anden bruger. Vask hænder før og efter brug.
 • Undgå at dele tablets eller pc’ere.
 • Kopimaskiner, printere, kaffemaskiner, elkedler, microovne og andet udstyr skal afsprittes eller rengøres efter brug.

Skolens øvrige tiltag 

 • Skydedøre skal anvendes så vidt muligt i stedet for døre med håndtag.
 • Rengøring af kontaktpunkter, toiletter, dørhåndtag og gelændere er intensiveret.
 • On-line/telefonisk/Lectio kontakt til IT-support, ledelse og administration.

Sådan håndterer vi smittetilfælde

Campus Bornholm følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvis/når medarbejdere, elever eller kursister konstateres smittede med Covid-19:

1. Straks ved konstatering af smittetilfælde kontakter vi coronaopsporingsenheden, coronahotline og/eller undervisningsministeriets coronahotline for rådgivning.