Covid-19

Elever, kursister, medarbejdere og gæster på skolen skal kunne fremvise gyldigt coronapas (kravet udfases 1. august) > Læs vores retningslinjer

Regler for ophold på skolen

OPDATERET 11. juni 2021.

1. Du skal altid kunne fremvise gyldigt coronapas.

En kviktest (næsetest) er gyldig i 72 timer efter testtidspunktet, mens en PCR-test er gyldig i 92 timer.

Personer, der ikke overholder kravet, må ikke opholde sig på skolen og vil blive betragtet som ulovligt fraværende fra undervisningen. Skolen har ikke pligt til nødundervisning i form af fjernundervisning.

Kravet om test gælder ikke for:

 • Elever og ansatte, der kan fremvise en lægeerklæring om, at de af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget PCR- eller antigentest for Covid-19. 
 • Personer, der har været smittet med Covid-19 og kan fremvise dokumentation for en positiv PCR- eller antigentest for Covid-19. Testen skal være mindst 14 dage og højst 8 måneder gammel.
 • Personer, der kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb mod Covid-19. Et vaccinationsforløb mod Covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.
 • Personer, der kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod Covid-19. Et vaccinationsforløb mod Covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.
 • Besøgende i bygningen skal kunne fremvise en negativ Coronatest, såfremt besøget er af mere end 15 min. varighed.

 

Vedr. selvpodning:

Det er fortsat muligt for alle skolens ansatte, elever og kursister at benytte sig af tilbuddet om selvpodning på skolen det meste af juli.

Selvpodning foregår i skolens testcenter for selvpodning. Dit testresultat bliver registreret og indberettet til Sundhed.dk

Åbningstider:

Mandag kl. 7.00 - 14.00
Tirsdag kl. 7.00 - 14.00
Onsdag kl. 7.00 - 9.00
Torsdag kl. 7.00 - 14.00
Fredag kl. 7.00 - 14.00

Selvpode-tidspunkterne er skemalagt for en del af eleverne. Så vidt muligt er der lagt to selvpode-tidspunkter ind om ugen.

Gymnasieelevers selvpodning skemalægges ikke, men man kan benytte vores testcenter for selvpodning i lokale 1.125 på 1. sal.  

Hvis du er fraværende i den lektion, hvor klassen selvpoder, kan du selvpode på et andet tidspunkt i testcenteret for selvpodning - eller få taget en test uden for skolen.

Det er dit eget ansvar, at du kan vise en gyldig test eller dokumentation - også hvis du skal til eksamen, spørgetime eller andet på skolen.

Hvis en supervisor eller en anden af skolens ansatte beder dig om at vise dokumentation for test, skal du fremvise det. Skolen er forpligtet til jævnligt at kontrollere testdokumentation.

AMU-kursister tilbydes ikke selvpodning jf. ministeriets retningslinjer. Der tilbydes ikke selvpodning på skolens afdeling TUC, Ved Lunden 3, Rønne. 

2. Bliv hjemme og kontakt din læge, hvis du har symptomer.

Du må først møde på skolen igen, når du har været HELT symptomfri i 48 timer. Når du møder igen, skal du selvfølgelig overholde vores testkrav.

Hvis du får symptomer på skolen, skal du hurtigst muligt tage hjem.

Læs pjecen 'Til dig, der har symptomer på Covid-19' fra Sundhedsstyrelsen her

 

3. Bliv hjemme og følg din læges anvisninger, hvis du er testet positiv for Covid-19.  

Du må først møde på skolen igen, når du har været HELT symptomfri i 48 timer. Når du møder igen, skal du selvfølgelig overholde vores testkrav.

Hvis du er testet positiv for Covid-19 uden symptomer, må du først møde ind igen, syv dage efter testen er taget, eller hvis du har en negativ Covid-19-test.

Der har mulighed nødundervisning i form af fjernundervisning, hvis du er smittet.

OBS: Hvis du er testet positiv med Covid-19, skal du give skolen besked om det hurtigst muligt, så vi kan informere de personer, du har været i nær kontakt med. Du skal give skolen besked enten via Lectio, telefon eller på mail.

Læs mere her

 

4. Bliv hjemme, hvis du er nærkontakt til en smittet.

Som nærkontakt til en smittet bør du hurtigst muligt blive testet, også selv om du ikke har symptomer. Du skal opføre dig som om, du er smittet, indtil du har et negativt testresultat.

Du skal orientere skolens ledelse for at forebygge smittespredning. Du skal give besked enten via Lectio, telefon eller på mail. Der har mulighed nødundervisning i form af fjernundervisning, hvis du er nærkontakt til en smittet.

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du får en besked om, at du er nær kontakt eller anden kontakt til en smittet med Covid-19 her

 

5. Husk de gode vaner

For at forebygge smittespredning, skal vi fortsætte de gode vaner:

 • bruge håndsprit ved indgang til skolen
 • bruge håndsprit ved indgang til kantinen
 • vaske hænder grundigt og ofte og/eller bruge håndsprit i løbet af dagen
 • bruge håndsprit eller spritte af ved berøring af kontaktpunkter (fx kaffemaskine, kopimaskine og andre punkter, som flere rører ved)
 • holde god afstand og undgå håndtryk, kys og kram
 • lufte ud regelmæssigt
 • hoste og nyse i ærmet

 

Spørgsmål vedr. instruksen kan sendes til skolen: post@cabh.dk

 

Sådan håndterer vi smittetilfælde

Campus Bornholm følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvis/når medarbejdere, elever eller kursister konstateres smittede med Covid-19:

1. Straks ved konstatering af smittetilfælde kontakter vi coronaopsporingsenheden, coronahotline og/eller undervisningsministeriets coronahotline for rådgivning.