Anlægsstruktør mv.

Anlægs- og bygningsstruktøren lærer at bygge veje, bygninger og broer. Brolæggeren lærer at lægge fliser og brosten på fortov, i gågader, på pladser m.v. En vigtig del af arbejdet er at vide, hvilke materialer du skal anvende. Du arbejder meget i beton og granit. Arbejdet er fysisk krævende.

Du lærer at udføre et arbejde, som både er sikkert og holdbart for vind og vejr. Du kan arbejde som ansat hos kommunen eller private byggefirmaer.

 

Opbygning

Uddannelsen er opbygget i grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Du kan tage grundforløb 1 og 2 på Campus Bornholm og hovedforløbet på en af vores samarbejdsskoler. 

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1 på fagretningen ’Den Smarte Dome’ – læs mere her.
Alle andre under 25 år starter på grundforløb 2.
På grundforløb 1 har du udover en række erhvervsfag også dansk som obligatorisk fag.

Grundforløb 2

På grundforløb 2 får du de faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb. Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve. 
For at blive optaget på hovedforløbet skal du have gennemført følgende grundfag:

• Matematik på F-niveau
• Teknologi på F-niveau

Derudover skal du opfylde følgende certifikatkrav:

  • Opstilling af rulle- og bukkestillads
  • Vejen som arbejdsplads
  • Førstehjælp
  • Brand

 

Hovedforløb

For at fortsætte din erhvervsuddannelse med et hovedforløb skal du finde en læreplads og få en uddannelsesaftale. Skolen hjælper dig med at finde de virksomheder, som søger lærling.

Hovedforløbet foregår som en vekslen mellem oplæring i en virksomhed og flere skoleforløb. Den største del af hovedforløbet foregår som oplæring i virksomheden. 

Varighed

Uddannelsen varer fra 4 år til 4 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet. 

EUX

Uddannelsen til anlægsstruktør kan også tages med EUX. Med EUX kan du fortsætte på en videregående uddannelse fx på et erhvervsakademi eller universitet, eller du kan få et job som faglært. Læs mere om EUX her.

Videreuddannelse

Du kan videreuddanne dig til kort- og landmålingstekniker, byggetekniker samt professionsbachelor som bygningskonstruktør.

Anlægsstruktører har desuden ved svendeprøven bestået den praktiske del af uddannelsen til kloakmester.

Se dine muligheder i ”Videre som faglært” (eksternt link).

Vil du vide mere?

Kontakt uddannelsesvejlederen, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger her.
Du kan læse mere om uddannelsen til Anlægsstruktør her.
Du kan læse bekendtgørelsen til uddannelsen til anlægsstruktør mv. her.

 

 

17. August 2015