Årsskrifter

for de gymnasiale uddannelser

Årsskriftet for de gymnasiale uddannelser på Campus Bornholm viser et udpluk af skoleårets gang, de mange gode traditioner og hyggelige sociale aktiviteter på de fire uddannelser. Nogle aktiviteter går på tværs af hele gymnasiet, andre hører den enkelte uddannelse til.

Læs og følg med i livet på gymnasieuddannelserne med både gamle og nye traditioner igennem skoleåret.


           

26. Februar 2014