Automatik og proces

På uddannelsen arbejder du med maskiner, der styrer processer. Du beskæftiger dig med automatik, som findes i bl.a. rulletrapper, elevatorer og maskiner til produktion. Du finder fejl, reparerer og opstiller automatiske maskiner. Du overvåger og vedligeholder systemer, når de er ude af drift. Arbejdet kræver kendskab til de nyeste teknikker.

Som færdiguddannet kan du arbejde i industrien, i elektronikvirksomheder, på store skibe m.v. Du kan også blive selvstændig.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget i grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Du kan tage grundforløb 1 og 2 på Campus Bornholm og hovedforløbet på en af vores samarbejdsskoler. 

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1 på fagretningen ’Den Smarte Dome’ – læs mere her. Alle andre under 25 år starter på grundforløb 2.
På grundforløb 1 har du udover en række erhvervsfag også dansk som obligatorisk fag.

Grundforløb 2

På grundforløb 2 får du de faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb. Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve. 
For at blive optaget på hovedforløbet skal du have gennemført følgende grundfag:

• Dansk på E-niveau
(Bemærk:Der undervises ikke i dansk på grundforløb 2. Du skal selv erhverve dansk på E-niveau enten på Grundforløb 1, 10. klasse eller på VUC)

  • Matematik på E-niveau
  • Engelsk på E-niveau
  • Fysik på F-niveau

Derudover skal du opfylde følgende certifikatkrav:

  • Førstehjælp
  • Brand
  • Personlig sikkerhed ved arbejde med Epoxy

Hovedforløb

For at fortsætte din erhvervsuddannelse med et hovedforløb skal du finde en læreplads og få en uddannelsesaftale. Skolen hjælper dig med at finde de virksomheder, som søger lærling.

Hovedforløbet foregår som en vekslen mellem oplæring i en virksomhed og flere skoleforløb. Den største del af hovedforløbet foregår som oplæring i virksomheden. 

Varighed

Uddannelsen varer fra 2 år og 6 måneder til 5 år, inklusive grundforløbet.

EUX

Automatik- og procesuddannelsen kan også tages med EUX. Med EUX kan du fortsætte på en videregående uddannelse fx på et erhvervsakademi eller universitet, eller du kan få et job som faglært. Læs mere om EUX her.

Videreuddannelse

Du kan bl.a. videreuddanne dig til automationsteknolog, driftsteknolog offshore, energiteknolog, installatør, IT-teknolog eller til professionsbachelor i eksport og teknologi.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse.

Se dine muligheder i ”Videre som faglært” (eksternt link).

Vil du vide mere

Kontakt uddannelsesvejlederen, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger her.
Du kan læse mere om automatik- og procesuddannelsen her.
Du kan læse bekendtgørelsen til automatik- og procesuddannelsen her.

11. September 2017
John Anker
Uddannelsesleder
Afdeling:
Håndværkerafdelingen
Telefon:
30650282