AVU

Almen voksenuddannelse

Almen voksenuddannelse AVU er et tilbud til unge voksne og til erfarne, som ønsker at forbedre deres kundskaber. Undervisningen er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning, og det er muligt at tage et eller flere fag ad gangen. Der er undervisning i fag på 5 niveauer: basisniveau, niveau G (svarer til 9. klasse), niveau F, niveau E (svarer til 10. klasse) og niveau D.

Fagene på AVU

I efteråret 2019 er det planlagte udbud af kurser:

Dansk som andetsprog basis/G og F/E

Dansk basis/G og  F/E

Matematik basis/G og  F/E

Engelsk F/E

Naturvidenskab G og F/E

Prøver

På niveau G og D afsluttes fagene med en prøve. På basisniveau, niveau F og niveau E afsluttes fagene med faglig dokumentation, som er en intern evaluering.

Inden du starter på almen voksenuddannelse, kommer du til en samtale med en studievejleder om dine uddannelsesønsker og forudsætninger.

Almen forberedelseseksamen

Du kan afslutte et AVU-forløb med en almen forberedelseseksamen, der sikrer dig optagelse på den 2-årige HF-uddannelse. Du kan også tage en almen forberedelseseksamen, selv om du ikke vil læse videre på HF. For at tage en almen forberedelseseksamen skal du bestå prøver i fem fag.

De fire af fagene er altid:

  • Dansk D eller Dansk som andetsprog D
  • Matematik D
  • Engelsk D
  • Naturvidenskab G eller D

Derudover vælges et fag på niveau G eller D: enten historie eller samfundsfag eller tysk eller fransk

Hvis du ikke vil anvende din almen forberedelseseksamen som adgang til HF-uddannelsen, har du mulighed for at vælge fjerde og femte fag mellem tilbudsfagene.

Deltagerbetaling

Kernefagene – dvs. dansk, matematik, engelsk, naturvidenskab, historie, samfundsfag, tysk, fransk og dansk som andetsprog koster 130 kr. pr. niveau. De øvrige fag, tilbudsfagene, koster 1.250 kr. pr. niveau. Hvis man læser to niveauer i samme fag lige efter hinanden inden for et kursusår, betaler man kun for det ene niveau.

Deltagerbetaling for særlige målgrupper

Kortuddannede efterlønsmodtagere og alderspensionister skal betale 750 kr. mere pr. niveau.

Kursister, som har en videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling. Det betyder, at et niveau vil komme til at koste mellem ca. 4.500 kr. og ca. 16.900 kr.

 

08. Januar 2019
Bjarne Bech
Uddannelsesleder
Afdeling:
KONTOR-HANDEL, AVU, FVU og OBU
Telefon:
28558109