AVU

Almen voksenuddannelse

Hvis du ønsker at søge optagelse på AVU eller FVU, skal du kontakte vores studievejledning. Sammen finder I ud af hvilke fag og niveauer, du skal gå på. Du finder kontaktinfo her.

Almen voksenuddannelse AVU er et tilbud til voksne fra 25 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber. Undervisningen er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning, og det er muligt at tage et eller flere fag ad gangen.

De fleste kurser starter i midten af august. I nogle fag starter der nye niveauer i november og januar. Tilmeldingen finder sted fra slutningen af maj og frem til start.

 

Fagene på AVU

AVU undervises på 5 niveauer: basisniveau, niveau G (svarer til 9. klasse), niveau F, niveau E (svarer til 10. klasse) og niveau D.

I efteråret 2020 er det planlagte udbud af kurser:

  • Dansk som andetsprog Basis+G,F
  • Dansk G, F
  • Matematik Basis+G, F
  • Engelsk Basis+G, F
  • Naturvidenskab G

Se skema for det planlagte udbud i efteråret her


Kontakt gerne studievejlederen, hvis du har behov for andre niveauer end ovenstående.

 

Prøver

På niveau G og D afsluttes fagene med en prøve. På basisniveau, niveau F og niveau E afsluttes fagene med faglig dokumentation, som er en intern evaluering.

 

Almen forberedelseseksamen

Du kan afslutte et AVU-forløb med en almen forberedelseseksamen, der sikrer dig optagelse på den 2-årige HF-uddannelse. Du kan også tage en almen forberedelseseksamen, selv om du ikke vil læse videre på HF. For at tage en almen forberedelseseksamen skal du bestå prøver i fem fag.

De fire af fagene er altid:

  • Dansk D eller Dansk som andetsprog D
  • Matematik D
  • Engelsk D
  • Naturvidenskab G eller D


Derudover vælges et fag på niveau G eller D: enten historie eller samfundsfag eller tysk eller fransk

Hvis du ikke vil anvende din almen forberedelseseksamen som adgang til HF-uddannelsen, har du mulighed for at vælge fjerde og femte fag mellem tilbudsfagene.

 

Deltagerbetaling

Kernefagene – dvs. dansk, matematik, engelsk, naturvidenskab, historie, samfundsfag, tysk, fransk og dansk som andetsprog - koster 130 kr. pr. niveau. De øvrige fag, tilbudsfagene, koster 1.250 kr. pr. niveau. Hvis du læser to niveauer i samme fag lige efter hinanden inden for et kursusår, betaler du kun for det ene niveau.

 

Deltagerbetaling for særlige målgrupper

Kortuddannede efterlønsmodtagere og alderspensionister skal betale 750 kr. mere pr. niveau.

Kursister, som har en videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling. Det betyder, at et niveau vil komme til at koste mellem ca. 4.500 kr. og ca. 16.900 kr.

 

16. Januar 2020
Marie Hjorth Grove
Uddannelsesvejleder og underviser
Afdeling:
AVU, FVU, OBU
Telefon:
30650231
Kristine Pedersen
Uddannelsesleder
Afdeling:
Sprogcenter og VUC-AVU/FVU
Telefon:
30650257