AVU i det fri - 70 cyklister tur/retur til Hasle

Nyhed

Af AVU-lærer Anne Mette Hansen

For at styrke fællesskabet i en dagligdag med mange enkeltfagskursister på Almen Voksenuddannelse (AVU), tog vi kursisterne med på cykeltur til Hasle fredag d. 28. august.

AVU er en enkeltfagsuddannelse, og vi tilbyder i øjeblikket dansk, matematik, engelsk, tysk, naturfag og samfundsfag på flere niveauer svarende til 9-10 klasse. AVU holder til på VUC Campus Bornholm i Krystalgade, hvor der til dagligt færdes 70 kursister og 6 lærere.

Turens formål var både at styrke fællesskabet og inddrage fagelementer i en praktisk sammenhæng. I alle fag havde vi på forhånd aftalt, hvordan vi kunne integrere elementer af vores fag i sådan en tur.

”Hvorfor tager vi ikke bare på tur for hyggens skyld? ”

Vi har tidligere erfaret, at det kan knibe med fremmødet, når vi bevæger os ud af klasseværelset, hvis ikke der er klare og tydelige faglige mål med det. Hygge og fællesskab er en værdi, vores kursister vægter, men ikke uden det faglige indhold. Derfor har vi efterfølgende arbejdet med artikler om turen, billedanalyser, oversættelser, turplanlægning, kort, målestoksforhold og funktioner.

Mange kursister udtrykte også forbehold mht. at skulle cykle så langt. Op til dagen har vi lyttet til mange bekymringer, taget højde for de alvorligste og fået de fleste overbevist om at en cykeltur til Hasle er indenfor ”det muliges kunst”.

Vi supplerede med skolens minibus, for at transportere rekvisitter, skadede kursister og højgravide. I langsomt og muntert tempo begav vi os afsted, i fuld sol og lidt vind. Alle nåede frem til 4 aktiviteter i Hasle; Fototur i de nye miljøer på Hasle Havn, passe grillen og tilberede mad til hele flokken, dyrke idræt i fitness banen eller springe i havnebadet.

Respekt for begge yderligheder, der med et smil retter ind for fællesskabets skyld!

Dagen bød på glade smil, masser af snak på tværs af holdene og motion. For nogens vedkommende alt for lidt, i alt for langsomt tempo og for andre alt for langt i et alt for hurtigt tempo. Respekt for begge yderligheder, der med et smil retter ind for fællesskabets skyld.

18. September 2015