Besøg af Morten Løkkegaard

EU på dagsorden
Nyhed

En veloplagt europaparlamentariker, Morten Løkkegaard, lagde vejen forbi i festsalen i Søborgstræde for at fortælle elever fra STX, HHX og HF, hvorfor vi skal interessere os for EU. Arrangementet er kommet i stand i et samarbejde med Europe Direct Bornholm, som havde inviteret den tidligere DR journalist på tur til øen.  Ifølge Løkkegaard er det store kommunikationsgab mellem politikere og borgere et grundlæggende problem og har resulteret i en større skepsis overfor EU. Løkkegaards mission er at gøre kommunikationsgabet mindre, så man kan tage stilling til EU på et mere kvalificeret grundlag.

Uddannelseschef Klaus Kristiansen er også glad for samarbejdet med Europe Direct:”Det giver os mulighed for at tilbyde vores elever i Campus Bornholm en mere direkte adgang til at information om EU. Når eleverne kan stille spørgsmål til en EU parlamentariker og diskutere store samfundsspørgsmål, bliver det europæiske fællesskab mere nærværende og relevant”.

Gæsten blev – efter eget udsagn – udfordret maksimalt med kritiske og meget velovervejede spørgsmål fra eleverne om blandt andet bilafgifter, landbrugsstøtte, euroen og hvorvidt centralisering er en trussel imod den demokratiske legitimitet. Morten Løkkegaard slog fast, at der er et samlende fællesskab og fælles værdier i det europæiske fællesskab. Det opdager man især, når man rejser uden for fællesskabets grænser.

Besøget var en optakt til den ungdomsevent, som Campus Bornholm og Europe Direct Bornholm afholder mandag den 11. marts. Her vil omkring 100 gymnasieelever gennemgå et rollespil med fokus på dilemmaer i EU’s arbejdsmarkedspolitik. Emnet er valgt med tanke på, at EU har udpeget 2013 til ”Borgernes Europaår” med særlig fokus på borgernes rettigheder i EU samt markeringen af 20-året for indførelsen af Unionsborgerskabet.

 

30. Januar 2013