Bestyrelse

Campus Bornholm er en selvejende uddannelsesinstitution, der ledes af en bestyrelse udpeget i overensstemmelse med Undervisningsministeriets "bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse".

Campus Bornholms bestyrelse består af medlemmer udpeget af organisationer med interesse i skolens arbejde samt medlemmer valgt blandt ansatte og elever.

 

Bestyrelsesmedlemmer pr. 16. april 2020

Resultatlønskontrakt for direktøren 2019-2020
Evalueret resultatlønsmål for direktøren 2018-2019
Resultatlønskontrakt for direktøren 2018-2019
Evalueret resultatlønsmål for direktøren 2017-2018
Resultatlønskontrakt for direktøren 2017-2018
Evalueret resultatlønsmål for direktøren 2016-2017
Resultatlønskontrakt for direktøren 2016-2017
Resultatlønskontrakt for direktøren 2015-2016
Opfølgningsdokument til resultatlønskontrakt for direktøren 2015-2016
Resultatlønskontrakt for direktøren 2014-2015
Opfølgningsdokument til resultatlønskontrakt  for direktøren 2014-2015
Resultatlønskontrakt for direktøren 2013-2014
Resultatlønskontrakt for direktøren 2012-2013 

Vedtægt 

Vedtægten er godkendt d. 25. august 2010 af Undervisningsministeriet, ændret 27. marts 2017 og offenliggjort 23. august 2017.

 

08. Februar 2012