Biblioteket

på Campus Bornholm

Information fra biblioteket til elever og undervisere i lukkeperioden: 

Se bibliotekets infoside

 

Bemærk: I perioden hvor skolen, og dermed biblioteket, er lukket, er bibliotekets services begrænset (f.eks. er bestillinger via bibliotek.dk ikke muligt). Se mere om bibliotekets services på bibliotekets infoside

 

 

På Campus Bornholms bibliotek kan elever og undervisere låne et bredt udvalg af materialer: Bøger, tidsskrifter, film m.m. De materialer, biblioteket ikke selv ligger inde med, forsøger vi gerne at skaffe fra landets øvrige biblioteker. Der stilles ydermere et attraktivt studiemiljø med studiepladser og pædagogisk værksted til rådighed. Der tilbydes ligeledes adgang til diverse E-resurser, enten via søge-pc'erne på biblioteket eller som fjernadgang. Disse E-resurser vejleder bibliotekaren gerne i brugen af.

Bibliotekar Henrik Elkær Jensen, kan desuden være behjælpelig med informationssøgning og bestilling af litteratur i forbindelse med større skriftlige opgaver, gruppearbejde, eksaminer, undervisningsforberedelse osv.

 

---------------------------------------------

Bibliotekets adresse og kontaktoplysninger:

Merkurvej 10, 3700 Rønne

E-mail: biblioteket@cabh.dk

Telefon: +45 3065 0210

Se bibliotekets oversigt over ressourcer i databaser og på internettet i brochuren her.

Via nedenstående link, har du mulighed for at søge og reservere i bibliotekets søgebase (der logges på med Uni-login):  

 

  >>  Bibliotekets søgebase  <<

 

 

03. Juli 2019
Henrik Elkær Jensen
Bibliotekar
Afdeling:
Bibliotek
Telefon:
30650210