Bornholms Erhvervsskole

Bornholms Erhvervsskoles historie går helt tilbage til starten af 1800-tallet, da der blev oprettet en tegneskole i Rønne af artillerimajor Henning Petersen.

Den merkantile del af historien går tilbage til 1897, da Bornholms Handelsacademi blev etableret af løjtnant Carl W. Møller.

Bornholms Erhvervsskole er et resultat af en lang række fusioner igennem rigtig mange år. Der har været tekniske skoler og handelsskoler i mange byer på Bornholm, men i midten af 1960’erne var de fleste af disse skoler nedlagt, således at der kun var én teknisk skole og én handelsskole, som begge var placeret i Rønne.

I 1976 valgte man endeligt at fusionere disse to skoletyper her på Bornholm, under navnet Bornholms Erhvervsskole, og siden da er bl.a. AMU-centeret og Sprogskolen kommet ind under paraplyen. Skolens historie er således præget af en lang række fusioner.

På billedet ses kronprinsesse Margrethe og prins Henrik ved besøget på skolen i 1971.

 

08. Februar 2012