Bornholms Gymnasium


ved Ebbe Gert Rasmussen

Skolen har siden sin oprettelse 1512 optrådt under mange forskellige navne. Tilsvarende har dens status skiftet fra tid til anden gennem de over 500 forløbne år. Denne historie har i korthed formet sig således.

- 1512-1806 Rønne Latinskole. Til denne knyttedes kort efter ca. 1600 en dansk skole for Rønne, der fungerede indtil 1787.

- 1806-1818 Rønne Middelskole. Retten til at dimittere studenter til universitetet fortabtes ved ændringen.

- 1818-50 genopstod latinskolen under betegnelsen Rønne lærde Skole med ret til igen at dimittere studenter. Den gav desuden højere realundervisning siden 1843.

- 1850-1892 nedlagdes den lærde skole til fordel for Rønne højere Realskole.

- 1892 genopstod Rønne lærde Skole, der fra 1903 skiftede navn til Statsskolen i Rønne/ Rønne Statsskole. 1970 dimitteredes det sidste hold realister samtidig med, at der oprettedes en HF-afdeling. 

Bornholms Amtsgymnasium var skolens navn fra 1986-2002, da den overgik fra staten til Bornholms Amtskommune.

Ved kommunesammenlægningen i 2003 skiftede skolen navn til Bornholms Gymnasium.

08. Februar 2012