Bornholmske gymnasieelever klarer sig bedre end landsgennemsnittet

Nyhed

Undervisningsministeriet har offentliggjort tal, der viser eksamenskaraktererne fra de seneste års eksamener på gymnasierne set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund – den såkaldte socioøkonomiske reference. De nye tal tager højde for elevernes faglige niveau fra grundskolen samt for betydningen af fx forældrenes indkomst og uddannelse.

Tallene for Campus Bornholm viser, at skolens elever  – ikke mindst på STX – klarer sig bedre end landsgennemsnittet. "Tallene bekræfter det, vi regnede med – nemlig at vi har en rigtig god kvalitet på vores gymnasiale uddannelser”, fortæller uddannelsesleder Klaus Kristiansen. For STX er det især i fagene dansk, engelsk og matematik, hvor de bornholmske elever klarer sig markant bedre end landsgennemsnittet. På HTX ligger bornholmerne på gennemsnittet, og på HHX er det især i matematik, at eleverne markerer sig positivt i statistikken. På HF klarer eleverne sig signifikant bedre end landsgennemsnittet i Kultur- og samfundsgruppen (historie, samfundsfag og religion).

”Det vidner om fantastisk god undervisning som løfter eleverne væsentlig mere end gennemsnitligt. Det er ikke helt overraskende, da STX på Bornholm – tidligere Bornholms Gymnasium – altid har haft et af de bedste gennemsnit i landet. Det er positivt, at tendensen fortsætter på Campus Bornholm”, udtaler Klaus Kristiansen, som især glæder sig over, at STX på Campus Bornholm formår at holde gennemsnittet, når gruppen af gymnasieelever de seneste år er blevet større og meget bredere. ”Det skyldes ikke mindst, at vi har fantastiske lærere og gode motiverede elever”, fastslår Klaus Kristiansen.

Nedenfor vises de bornholmske karaktergennemsnit for kalenderåret 2012. Læs mere om Undervisningsministeriets nye analyseredskab på ministeriets hjemmeside  her.

 

Læs mere om ministeriets nye analyseredskab her.

30. Oktober 2013
Klaus Kristiansen
Uddannelsesleder
Afdeling:
STX
Telefon:
60121807