BRK’s kontorelever på tur

Nyhed

Elever på kontorlinjen har været på spændende virksomhedsbesøg under læretiden i Bornholms  Regionskommune. Her kan du læse en beretning fra kontorelev Mads Emil Petersen.

Nyt på Bornholm

Normalt plejer eleverne at fremvise hinandens virksomheder på en besøgsdag. Men da centerstrukturen har ændret nogle af elevernes arbejdssteder, valgte elevklubben at tage ud på virksomhedsbesøg i stedet for.
Ved førsteårs elevernes andet skoleophold, under gennemgangen af kapitlet ”konference aktiviteter”, valgte en gruppe at arbejde med planlægningen af besøgsdagen. Eleverne har på den måde, selv valgt hvilke virksomheder der kunne være spændene at besøge, ud fra en tanke om fagligt, arbejdsrelateret og socialt indhold.

Østerlars halmvarmeværk

Med start på rastepladsen ved Snorrebakkesøen begav eleverne sig i bussen Olga, til fjernvarmeværket i Østerlars.
Bornholms Forsyning A/S driver og administrerer fjernvarmeværket i Østerlars, samt fjernvarmeværker i Nexø og Aakirkeby mv. – Selskabet blev i oktober 2008 til et 100 % kommunalt ejet aktieselskab. Selskabet består af 5 selskaber. Et overordnet holdingselskab, hertil et selskab til hver af de 3 fysiske aktiver og et serviceselskab, hvor administrationen ligger og alle medarbejderne er ansat.
Fjernvarmeværket i Østerlars har kostet omkring 57 mio. at opføre og er finansieret med en kommunerente med 25 års tilbagebetaling. Det koster ingenting i tilslutning, men det årlige gebyr på mellem 5.000 og 6.000 kr. betaler selskabets periodevise afdrag. Det nyoprettede anlæg er miljøvenligt, foruden den smarte forbrænding, som køler den 150 grader varme røg ned til ca. 45 grader og inden den lukkes ud, opsamler man asken til genbrug.
Halmvarmeværket bliver drevet med lokalt halm og asken indeholder nogle mineraler som landmanden genbruger på sine marker. Det er derfor også vigtigt at bemærke Bornholms Energistrategi 2025 der handler om at gøre Bornholm til et CO2 neutralt samfund baseret på bæredygtigt og vedvarende energi. Der er derfor et ønske om at alle byer, hvor man etablerer fjernvarme, skal udskifte oliefyr med fjernvarme.
Selvom det måske kan virke ret tør og kedelig viden for nogen, er det for eleverne spændende ny viden. Eleverne kan relatere deres ”skoleviden” om eksempelvis selskabsdannelse, økonomisk styring, organisations sammensætning samt vejen fra en politisk beslutningstagning til fysisk handling. Alt sammen vigtigt når fagprøven skal skrives, hvor man gerne skulle kunne perspektivere sin faglige viden med en egentlig handling.

Trilobitten

Med en smule forsinkelse fortsatte eleverne i bussen Olga videre til Trilobitten i Aakirkeby. 
Trilobitten er en nyopstartet børnehave/vuggestue som kan huse 68 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Trilobitten er oprettet som erstatning for 3 daginstitutioner i Aakirkeby området. Der er under sammenlægningen afholdt mange møder, men disse møder har også resulteret i at det går rigtig godt. Trilobitten er en dejlig arbejdsplads, hvor det stadig er muligt at omrokere og tænke nyt.  Der blev spurgt til hvad centraliseringen har betydet for stedet. I dagligdagen mærkede man ikke nogen forskel. Selvom centraliseringen skulle betyde mindre administrativt arbejde, mærker de det ikke. Opgaverne er bare blevet anderledes. Det nye IT system, som kan holde styr på børnene er rigtig godt for personalet og sparer mange ressourcer, især fordi forældre kan registrere hjemmefra.


Elevernes kendskab til det pædagogiske arbejde i  Trilobitten er begræset. Men det er rart at se hvad Trilobitten kan byde på, når der skal betales regninger og foretages andre administrative opgaver.

 

Når der i skolen er snak om projektorganisation og virksomhedsudvikling kan Trilobitten blive en god virksomhed at tage udgangspunkt i.

Plejecenter Snorrebakken

Efter en lille times tid fortsatte bussen Olga mod Vibegård, hvor frokosten kunne nydes i rare omgivelser.
Efter frokosten kørte vi til plejecenter Snorrebakken hvor vi sagde farvel til Olga og chaufføren.
Plejecenter Snorrebakken findes i en etape 1 og etape 2, og har i alt 120 lejligheder. Snorrebakken huser ældre medborgere, som har brug for pleje og andre som har brug for omsorg og opsyn.
Lejlighederne bliver alle administreret som almene boliger, og der indgås derfor lejekontrakt med beboerne. Det betyder også at beboerne selv bestemmer reglerne for deres lejligheder. Beboerne må eksempelvis gerne invitere familie/venner på besøg til overnatning.
Boligerne bliver administreret af boliggruppen, som sidder i Tejn ved Teknik & Miljø. De sørger for opkrævning af husleje mv. For at blive indstillet til en bolig på snorrebakken skal man visiteres. Det foregår ved et hjemmebesøg, hvor man bliver bedømt om man har brug for ekstra omsorg og pleje.
Ved centraliseringen er den administrative del blevet anderledes. Der er mere fokus på at videreformidle end selv at klare opgaverne.
For eleverne er den politiske gang gennem ældrepolitikken en spændene viden. Området er belyst godt i medierne og når der skal skrives opgaver om borgernes rettigheder og pligter bliver området pludselig relevant.

Faglige indhold

Uddannelsen eleverne tager, er en kontorassistent med speciale i offentlig administration. Under uddannelsen skal eleverne få et grundlæggende kendskab til den offentlige sektor. Uddannelsen tager 2 år og indeholder 3 skoleperioder på 4 uger hver og afsluttende 2 uger til fagprøve skrivning.
Da det er relativ kort tid man har på skolebænken er det vigtigt at man, under de 3 skoleophold, kan perspektivere sin faglige ”skoleviden” med kommunen i helhed.
Det at få en bred indsigt i hvad kommunen er for en størrelse og hvilken rolle kommunen spiller i for eksempel opførelsen af nye virksomheder er utrolig vigtig viden for eleverne til gennemførelse af deres uddannelse.

Det Sociale

Dagen blev sluttet af med kaffe og kage ved Snorrebakkesøen. For eleverne er det rigtig vigtigt at styrke det sociale sammenhold. Eleverne har derfor en elevklub. hvor der er møde ca. en gang hver anden måned. Eleverne bruger disse møder til at snakke vidt og bredt, intet er for småt eller for stort til at blive snakket om. Her kan eleverne spare med hinanden, give hinanden gode ideer til forskellige arbejdsopgaver mv.
Eleverne tager også initiativ til sociale arrangementer udenfor normal arbejdstid, sidst var eleverne ude og bowle.

Skrevet af: Mads Emil Petersen – kontorelev

25. Juni 2014