Brug af mundbind eller visir på CB

Følgende retningslinjer for brug af mundbind er fra torsdag 29. oktober 2020 indtil videre gældende på Campus Bornholm:

Generelle retningslinjer for alle

Alle skal bære mundbind eller ansigtsvisir på Campus Bornholm. Mundbindet/visiret skal bæres, når man står op/bevæger sig rundt i fællesområder (Store Torv, gangarealer, på trapper, studiemiljøer, opholdsrum, kantine osv.).

Når man sidder ned, må mundbindet/visiret tages af. Det gælder fx, når man spiser, deltager i gruppearbejde mv. 

Retningslinjer for elever ogkursister

Elever og kursister skal selv medbringe mundbind/visir.

Elever og kursister skal ikke bære mundbindet/visiret, når de deltager i undervisning. 

Når eleverne går fra undervisningslokalet, værkstedet, køkkenet mv. til pause eller til fx gruppearbejde, skal de tage mundbindet/visiret på, inden de forlader lokalet. 

Eleverne skal bære mundbind/visir i fællesområder, på gange mv. Når de sidder ned til gruppearbejde, kan mundbindet/visiret tages af. 

Nogle grupperum er meget små, hvilket gør, at eleverne skal bruge mundbind/visir, selvom de sidder ned. Der vil være et skilt på grupperumsdøren, hvis der skal bruges mundbind i rummet.

 

Sundhedsstyrelsens gode råd om brug af mundbind 

Korrekt anvendelse af mundbind er som følger: 

 • Vask hænder eller brug håndsprit før brug 
 • Find forsiden. Ved engangsmundbind er det som regel den farvede side 
 • Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne. Sørg for, at det sidder tæt til dit ansigt og dækker både næse og mund 
 • Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt 
 • Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne og smid det straks ud. Stofmundbind lægges i en pose og vaskes ved 60 grader. 
 • Vask hænder eller brug håndsprit efter brug 

 

Genanvendelse af mundbind  

Generelt bør engangsmundbind kasseres, og stofmundbind bør vaskes, efter brug. 

Ved korterevarende brug - fx hvis du skal på toilettet på en restaurant eller køre et enkelt stop med bussen - kan mundbind dog genanvendes, og det kan også tages til side kortvarigt, fx for at tage en mundfuld vand, uden at det skal skiftes eller kasseres, hvis nedenstående forholdsregler følges: 

 • Skift altid mundbind, hvis det bliver vådt eller snavset 
 • Tag altid mundbind af og på ved at holde i øreelastikkerne og rør ikke ved selve mundbindet 
 • Rør aldrig mundbindet under brug 
 • Sprit altid hænder før du tager mundbind på og efter, du har det taget det af 
 • Hvis et mundbind skal genbruges efter kortvarigt brug, så opbevar det i fx en plasticpose eller en inderlomme. Læg det ikke på fx bordet eller stolen. 
 • Engangsmundbind skal kasseres i en skraldespand. Stofmundbind skal vaskes ved 60 grader efter brug.
 
28. Oktober 2020