Campus Bornholm i front med pædagogisk udviklingsarbejde

Nyhed

Håndværkerafdelingen deltager i et forsøgs- og udviklingsprojekt, som Undervisningsministeriet medfinansierer, og havde i den forbindelse besøg af konsulenten Anni Godt-Hansen fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik. Projektet går ud på at generalisere erfaringerne fra lokale projekter på erhvervsskoler, så man kan give de gode erfaringer videre. På Campus Bornholms håndværkeruddannelser har lærerne fokus på det didaktiske grundlag fx i evalueringen af den måde lærerne arbejder med elevdifferentiering i undervisningen.

Her er det især Campus’ fokus på ’aktør-involvering’, som Anni er interesseret i. Det er den del, der handler om lærerne, og hvordan de er involveret fra start. Lærerne arbejde med evaluering og bedømmelse gennem en række temadage, hvor de blandt andet har haft oplæg om, hvordan man øger motivationen hos eleverne. I Ifølge Anni Godt-Hansen er arbejdet på Campus Bornholm ”forbilledligt, og der er klart gode input til ministeriets udviklingsprojekt. Det virker som om alle lærerne ved, hvad det handler om. De er involverede fra start til slut”.

12. Maj 2014