Campus Bornholms Vision

Campus Bornholms Vision

Vi vil med vores undervisning inspirere, motivere og løfte såvel unge som voksne til at yde deres bedste i et udviklende læringsmiljø præget af høj faglighed, hvor der er udfordringer til alle på tværs af fag og uddannelser.

Vi vil med vores campus skabe et dynamisk krydsfelt, hvor uddannelserne møder hinanden og giver vores elever en platform for innovation, udsyn og indsigt i at komplekse problemer bedst løses i tværfaglige miljøer.

Vi vil gøre vores elever og kursister til aktive samfundsborgere, der står i spidsen for en bæredygtig samfundsudvikling – på både det miljømæssige, økonomiske og sociale plan.

 

07. November 2016