Campus-byggeri kan nu igangsættes

A.P. Møllerfonden donerer betydeligt beløb
Nyhed

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerer betydeligt beløb

Campus Bornholm har modtaget en donation på 56 millioner fra A.P. Møller Fonden til etableringen af et bygningsmæssigt fællesskab. Det betyder, at skolen bliver Danmarks første campus med erhvervsuddannelser, erhvervs- og almengymnasiale uddannelser samt voksen- og efteruddannelser samlet under ét tag.

”Det er en stor anerkendelse, at A.P. Møller Fonden har valgt at støtte et af de vigtigste projekter på Bornholm. En støtte, vi er meget taknemmelige for”, udtaler bestyrelsesformand for Campus Bornholm, MF Jeppe Kofod. ”Campus Bornholm er for alle og løfter en vigtig samfundsopgave ikke mindst med at få bornholmske unge videre efter grundskolen. Den nye campus-bygning, som bliver den første af sin slags i Danmark, er med til at fremtidssikre og udvikle Bornholms uddannelsesmiljø og understøtte målet om, at flere tager en uddannelse”.
 


Jeppe Kofod, bestyrelsesformand


Glæde over projektet kan igangsættes

Direktør Mads Kofod glæder sig over, at finansieringen til byggeriet nu er kommet så langt, at projektet kan sættes i gang: ”Vi er meget taknemmelige for den tillid, A.P. Møller Fonden har vist Campus Bornholm ved sin donation til etableringen af et bygningsmæssigt fællesskab”, udtaler direktøren. ”Det betyder, at den samlede finansiering nu falder på plads, og vi dermed straks går i gang med at realisere det samlede uddannelsessted for ungdoms- voksen- og efteruddannelse på Bornholm. Det vil styrke incitamentet for, at flere vælger at bosætte sig på Bornholm og være en væsentlig katalysator for den udvikling, vi har sat i gang på vores uddannelser”, udtaler direktøren.


 
Mads Kofod, direktør

Donationen fra A.P. Møller Fonden baner vejen for, at skolen nu kan realisere den pædagogiske udvikling, der vil være afgørende for at få det fulde udbytte af Campus Bornholms organisatoriske fællesskab. Det forventes, at Campus Bornholm med bygningsfællesskabet vil danne et skoleeksempel for udviklingen af den type campus, hvor den pædagogiske, faglige og tværfaglige udvikling af uddannelserne får optimale rammer.


Et byggeri til over 200 mio kr.

Vinderprojektet fra Cubo Arkitekter A/S er et resultat af en arkitektkonkurrence blandt de bedste arkitektfirmaer i Danmark. Byggeriet forventes færdigt senest primo 2017, og bliver blandt de største byggerier på Bornholm med en samlet pris på over 200 millioner kr.

Den nye campus-bygning har bæredygtige elementer, som kan benyttes i praksis i forbindelse med undervisningen og dermed formidle grøn dannelse og bæredygtighed til elever og kursister. Byggeriet bliver bæredygtigt i både opførelse og drift. Det involverer grønne tage, solceller, jordvarme, regnvandsopsamling og en række andre løsninger, der udgør et sammenhængende og bæredygtigt energikoncept.

Udviklingen af bygningskomplekset er resultatet af en længere brugerinddragelsesproces, som har haft en afgørende indflydelse på projektets udformning. Under detailprojekteringen af projektet planlægges en tilpasning af de indre rammer for at få de mest optimale læringsmiljøer.

”I den kommende fase vil vi i tæt samarbejde med arkitekter, brugere og øvrige interessenter videreudvikle byggeriet for at sikre, at vi bygger ’state of the art’ inden for uddannelsesbygninger og vil derfor hente inspiration også internationalt”, udtaler Mads Kofod.
 

24. Oktober 2013