Corona: Instrukser for ophold på skolen

På baggrund af stigningen i corona-smittetallet indskærpes det, at alle elever, kursister, medarbejdere og gæster på Campus Bornholm skal være bekendt med og efterleve nedenstående instrukser. 

Vi gør opmærksom på at hospitalets mobile testcenter vil være tilstede på Campus Bornholm i uge 39, og vi opfordrer alle medarbejdere, elever og kursister at lade sig teste for COVID19 ved denne lejlighed. 

Læs hospitalets information til testede patienter her

 

Ved symptomer

Du skal blive hjemme og kontakte din læge, hvis du har symptomer på sygdom - også milde symptomer som forkølelse - ind til du er HELT symptomfri efter sygdom OG der er gået 48 timer efter sidste symptom, eller hvis du har en negativ COVID19 test. Hvis du får symptomer på sygdom, mens du er i skole, skal du hurtigst muligt tage hjem.

Læs pjecen 'Til dig, der har symptomer på COVID19fra Sundhedsstyrelsen her

 

Ved positiv COVID19-test

Du skal blive hjemme, hvis du er testet positiv for COVID19. Følg din læges anvisninger. Du må først møde ind igen, når du er HELT symptomfri efter sygdom OG der er gået 48 timer efter sidste symptom, eller hvis du har en negativ COVID19-test.

Hvis du er testet positiv for COVID19 uden symptomer, må du først møde ind igen, syv dage efter testen er taget, eller hvis du har en negativ COVID19-test.

Hvis du er testet positiv med COVID19, skal du give skolen besked om det hurtigst muligt, så vi kan informere de personer, du har været i nær kontakt med. Du skal give skolen besked, enten via Lectio, telefon eller på mail.

Læs pjecen 'Information til dig, der er testet positiv for ny coronavirus, og til dig, der skal testes' fra Sundhedsstyrelsen her

 

Ved nær kontakt til smittet

Hvis du får information om, at du er nær kontakt til en person, som er testet positiv for ny coronavirus, bør du hurtigst muligt blive testet, også selv om du ikke har symptomer. Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du er blevet testet. Derfor skal du opføre dig som om, at du er smittet, indtil du har svar på testen.

Du skal orientere skolens ledelse for at forebygge smittespredning. Du skal give besked enten via Lectio, telefon eller på mail.

Læs pjecen 'Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus' fra Sundhedsstyrelsen her

 

Elever og medarbejdere i særlige risikogruppper

Hvis du er i en særlig risikogruppe, skal du, inden du kommer i skole/på arbejde, drøfte dette med uddannelseslederen eller personalelederen og der skal udarbejdes en individuel vurdering for dig. Hvis du er i tvivl om, om du er i en særlig risikogruppe, læs da Sundhedsstyrelsens beskrivelse her

 

Hygiejne og adfærd på skolen

Håndhygiejne

For at sikre god håndhygiejne skal du:

 • vaske hænder med vand og flydende sæbe, når du kommer ind på skolen (håndsprit bruges ved indgangen, indtil du kommer til en håndvask).
 • vaske hænder når hænderne er synligt snavsede.
 • vaske hænder i hvert frikvarter/pause.
 • vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.
 • kun anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskeklude, forklæder m.v.
 • Lærere skal endvidere vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra undervisning af én klasse til en anden.

 

Afstand 

 • Alle, som opholder sig på skolen, skal holde minimum 1 meters afstand til hinanden (næse til næse).
 • Der skal så vidt muligt være minimum 2 meter til første række af elever ved tavleundervisning.
 • Elever skal placeres ved borde, så der er 1 meter i mellem eleverne. Opdeling i grupper eller flere klasselokaler kan forekomme. 1 meter måles fra midten af stoleryg til midten af stoleryg.
 • Afstand skal også holdes i pauser.
 • Elever opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.

 

Rengøring

 • Du skal afspritte eller rengøre din plads og materialer (bord, pc mv) inden du forlader det eller efterlader til anden bruger. Vask hænder før og efter brug.
 • Undgå at dele tablets eller pc’ere.
 • Kopimaskiner, printere, kaffemaskiner, elkedler, microovene og andet udstyr skal afsprittes eller rengøres efter brug.

 

Mad og kantine

 • Betaling i kantinen kan kun ske med mobilepay eller kort.
 • Der må ikke deles mad mellem hinanden.
 • Alle skal sidde med god afstand til hinanden, når der spises.

 

Skolens øvrige tiltag 

 • Skydedøre skal anvendes så vidt muligt i stedet for døre med håndtag.
 • Rengøring af kontaktpunkter, toiletter, dørhåndtag og gelændere er intensiveret.
 • On-line/telefonisk/Lectio kontakt til IT-support, ledelse og administration.

 

Spørgsmål

Spørgsmål vedr. instruksen kan sendes til skolen: post@cabh.dk

 
09. September 2020