Data og kommunikation

Du lærer om it-systemer inden for kontorområdet. Det kan fx være telefoner, computere og kopimaskiner. Du lærer at finde fejl, at reparere og installere it-udstyr.

Dit arbejde er at efterse og vedligeholde it-systemer, og du lærer også at rådgive om de mange produkter. Arbejdet kræver kendskab til de nyeste teknikker.

Som uddannet kan du blive ansat i offentlige eller private virksomheder. Du kan også vælge at blive selvstændig.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget i grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Du kan tage grundforløb 1 og 2 på Campus Bornholm og hovedforløbet på en af vores samarbejdsskoler. 

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1 på fagretningen ’Den Smarte Dome’ – læs mere her.

Alle andre under 25 år starter på grundforløb 2.
På grundforløb 1 har du udover en række erhvervsfag også dansk som obligatorisk fag.

Grundforløb 2

På grundforløb 2 får du de faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb. Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve. 

For at blive optaget på hovedforløbet skal du have gennemført følgende grundfag:

  • Dansk på E-niveau
    (Bemærk: Der undervises ikke i dansk på grundforløb 2. Du skal selv erhverve dansk på E-niveau enten på Grundforløb 1, 10. klasse eller på VUC)
  • Matematik på D-niveau
  • Engelsk på D-niveau

Derudover skal du opfylde følgende certifikatkrav:

  • Førstehjælp
  • Brand

Hovedforløb

For at fortsætte din erhvervsuddannelse med et hovedforløb skal du finde en læreplads og få en uddannelsesaftale. Skolen hjælper dig med at finde de virksomheder, som søger lærling.

Hovedforløbet foregår som en vekslen mellem oplæring i en virksomhed og flere skoleforløb. Den største del af hovedforløbet foregår som oplæring i virksomheden. 

Varighed

Uddannelsen varer fra 3 år til 6 år, inklusive grundforløbet.

EUX

Data- og kommunikationsuddannelsen kan også tages med EUX. Med EUX kan du fortsætte på en videregående uddannelse fx på et erhvervsakademi eller universitet, eller du kan få et job som faglært. Læs mere om EUX her.

Videreuddannelse

Som færdiguddannet kan du bl.a. videreuddanne dig til it-teknolog, datamatiker, automationsteknolog og multimediedesigner, eller til professionsbachelor i eksport- og teknologi.

Hvis du har fået erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid med fx akademiuddannelsen i informationsteknologi.

Se dine muligheder i ”Videre som faglært” (eksternt link).

Vil du vide mere

Kontakt uddannelsesvejlederen, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger her.
Du kan læse mere om data- og kommunikationsuddannelsen her.
Du kan læse bekendtgørelsen til data- og kommunikationsuddannelsen her.

 

17. August 2015
John Anker
Uddannelsesleder
Afdeling:
Håndværkerafdelingen
Telefon:
30650282