Den almindelige uddannelsesaftale

Virksomheden

  • skal være godkendt som lærested

  • skal sammen med skolen uddanne eleven i hele forløbet

Uddannelsesaftalen

  • Aftalen omfatter hele lære- og skoleforløbet

  • Virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hele perioden

  • Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn. Aflønningen sker efter branchens gældende overenskomst for elever

  • Der er en gensidig prøvetid på 3 måneder, hvorefter aftalen er uopsigelig. Opsigelse af kontrakten i prøvetiden kan ske uden begrundelse

01. Maj 2014