Byggeri, Teknik og Bæredygtighed

Fagretning på grundforløb 1

Fagretningen 'Byggeri, Teknik og Bæredygtighed' retter sig mod byggefagene, hvor du fx arbejder med konstruktion i træ, murerarbejde og VVS samt el, IT, data og kommunikation.

På Byggeri, Teknik og Bæredygtighed arbejder du med forskellige projekter. I projekterne prøver du i løbet af grundforløb 1:

  • at arbejde med forberedelse og planlægning af byggeprocesser, herunder brug af sketch-up og praktiske metoder til måleteknik, rollefordeling i arbejdssjak, dag- og timeplaner, murerfagets arbejde med at opmåle og etablere fundament, forskellige murerarbejdsteknikker og -materialer.
  • at udføre en el-installation, føre trådløst netværk og etablere afløb eller vandtilførsel. Du lærer om arbejdsformer og arbejdsgange inden for fagene el, IT og VVS.
  • at se, hvordan intelligente løsninger kan tænkes ind i boligbyggeri, og hvordan ressourceforbrug kan reduceres ved de rigtige el- og VVS-installationer.
  • at arbejde med intelligent lysstyring og el-forbrug med henblik på forståelse for ressourceforbrug.
  • at arbejde med trådløse netværk, computerstyring og IT-installationer.
  • at udføre en vandinstallation, hvor vi arbejder med konstruktion og samling af vandførende rør, og/eller afløbsfaciliteter og forberedelse af kloakering.

På grundforløb 1 har du desuden undervisning i forskellige fag, bl.a. dansk på E-niveau, som afsluttes med en prøve.

Grundforløb 2 - uddannelsesretning

Uddannelser, som du kan vælge i forlængelse af Byggeri, Teknik og Bæredygtighed, er fx Træfagenes byggeuddannelser (tømrer), Murer, Anlægsstruktør, Bygningsstruktør og Brolægger, Data og Kommunikation, Elektriker, Automatik og Proces.
På grundforløb 2 har du grundfag og fag, som retter sig særligt mod den uddannelse, du har valgt.
Her får du en række praktiske og teoretiske fag. Via undervisningen i klasseværelset og de praktiske opgaver i værkstederne får du en bred indsigt i dit fag, og du opnår en lang række kompetencer, som du skal bruge i dit videre forløb i en virksomhed eller skolepraktik.
Du afslutter grundforløb 2 med eksamen i et grundfag samt en grundforløbsprøve, som du skal bestå for at fortsætte på hovedforløbet.

Hovedforløb

Du kan færdiggøre hele uddannelsen til tømrer på Campus Bornholm.

EUX – to uddannelser i én

EUX er en erhvervsuddannelse kombineret med en gymnasial eksamen. Længden af en EUX-uddannelse varierer, men forlænger den fastsatte tid for erhvervsuddannelsen. Du kan altid gå fra en EUX til en almindelig EUD, men det omvendte gælder ikke. Du skal være boglig stærk for at tage en EUX-uddannelse, da du skal gennemføre en række gymnasiale fag på B- og A-niveau.

EUX grundforløb

Hvis du ønsker at tage EUX skal du tilmelde dig fagretningen ”Kombi-X”. Her samles alle elever på grundforløb 1, som ønsker at tage en teknisk EUX.
På grundforløb 2 deles EUX-elever ud på hver deres forskellige uddannelser, men har stadigvæk grundfagene sammen.

På hele EUX grundforløbet, som er det første år, skal du tage 6 fag på C-niveau. Fagene er dansk, engelsk, samfundsfag, teknologi/IT og matematik.

Vi udbyder EUX – Smed hovedforløb på Bornholm - HELE uddannelsen.

Vil du vide mere?

Kontakt skolen.

14. December 2017
John Anker
Uddannelsesleder
Afdeling:
Håndværkerafdelingen
Telefon:
30650282