Det nye Campus-byggeri

Den fysiske sammenlægning af øens ungdoms- og voksen og efteruddannelser i et fælles campusbyggeri er et af de største projekter på Bornholm nogensinde.

Byggeriet, som tages i brug fra sommeren 2018, vil udover Campus Bornholms egne uddannelser desuden huse videregående uddannelser (lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske), den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelserne.

Formålet med et bygningsfællesskab er at skabe et attraktivt og sammenhængende læringsmiljø, hvor elever og medarbejdere naturligt vil kunne mødes i hverdagen på kryds og tværs af deres uddannelser.  

I menuen til højre kan du læse mere om byggeriet, og nedenfor kan du løbende se en status på projektet.

Status

Campusbyggeriet skrider planmæssigt frem. Der er nu 110 mand på byggepladsen, hvoraf en del er folk fra vores underleverandører. De er ved at montere inventar i bl.a. køkkenerne, naturfagslokaler og idrætshal.

Vi er ved at lægge det sidste granitgulv i stuen og er i gang med at lægge højkantsparket på gulvene på 1., 2. og 3. sal. Vi er ligeledes i gang med at sætte lofter op, i den norlige del af byggeriet, og dette arbejde slutter i løbet af de næste fire uger.

Elevatoren inde i bygningen er ved at blive installeret, og trapperne i Store Torv mellem etagerne etableres i uge 8 og 9.

I udearealerne er vi i gang med belægninger i landskabet. Vi arbejder på trapperne ved campuspladsen, hvor hovedindgangen vender ud mod cykelstien, og vi har etableret store plantebede i området.

Etablering af tribunetrapperne ved idrætshallen er næsten afsluttet.

Fremover bliver der opsat solafskærmning (lodrette markiser) ved vinduerne. Den sidste tombak kan først monteres herefter.

 

Se en video fra kranen på facebook.

Nedenstående billeder er taget februar 2018. Fotograf: Dennis G. Falk.

 

Udsigt over Store Torv fra 1. sal.

Campusbyggeriet set fra nord.

Interiør isættes i undervisningslokalerne.

Trappen ved campuspladsen.

 

13. Februar 2018
Dennis Gullmann Falk
Projektleder
Afdeling:
Campus byggeprojekt
Telefon:
60121835