Detailhandelsuddannelsen

En salgsassistent arbejder med salg og almindelige opgaver i butikken. På uddannelsen i detailhandel bliver du undervist i salg og lærer, hvordan du betjener og vejleder kunder. Du lærer også, hvordan du præsenterer varerne, så butikken fremstår indbydende, og om butikkens økonomi. Du skal også bestille nye varer hjem, når det er nødvendigt.

Salgsassistenter kan arbejde som ansatte i butikker, supermarkeder og stormagasiner, eller de kan åbne egen butik.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget i grundforløb 1,  grundforløb 2 og hovedforløbet. Du kan tage grundforløbene på Campus Bornholm. Skoleperioderne i hovedforløbet foregår på en af vores samarbejdsskoler..

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1 på fagretningen ’Business, Web og Økonomi’ – læs mere her.  Alle andre under 25 år starter på grundforløb 2.
På grundforløb 1 har du udover en række erhvervsfag også dansk som obligatorisk fag.

Grundforløb 2

På grundforløb 2 får du de faglige og personlige kompetencer til at gennemføre hovedforløbet. Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve.
For at blive optaget på hovedforløbet, skal du have gennemført følgende grundfag på følgende niveau med et karaktergennemsnit på 2,0:

  • Dansk på D-niveau
  • Engelsk på D-niveau
  • Erhvervsøkonomi på C-niveau
  • Afsætning på C-niveau
  • Informationsteknologi på C-niveau
     

Hovedforløb

For at fortsætte din erhvervsuddannelse med et hovedforløb skal du finde en læreplads og få en uddannelsesaftale. Skolen hjælper dig med at finde de virksomheder, som søger lærling. Hovedforløbet foregår som en vekslen mellem oplæring i en virksomhed og flere skoleforløb. Den største del af hovedforløbet foregår som oplæring i virksomheden.

EUX

Detailhandelsuddannelsen kan også tages med EUX. Med EUX kan du fortsætte på en videregående uddannelse fx på et erhvervsakademi eller universitet, eller du kan få et job som faglært. Læs mere om EUX her

Varighed

Uddannelsen varer 3 - 4 år, inklusive grundforløbet.

Videreuddannelse

Som salgsassistent kan du bl.a. videreuddanne dig til designteknolog, handelsøkonom, markedsføringsøkonom eller serviceøkonom.

Du kan også efteruddanne dig på deltid med en relevant videregående voksenuddannelse (VVU), fx akademiuddannelse i ledelse.

Se dine muligheder i Videre som faglært.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse.

Vil du vide mere

Kontakt uddannelsesvejlederen, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger her.
Du kan læse mere om detailhandelsuddannelsen her.
Du kan læse bekendtgørelsen til detailhandel med specialer her.

 

 

25. August 2015
Bjarne Bech
Uddannelsesleder
Afdeling:
KONTOR-HANDEL, AVU, FVU og OBU
Telefon:
28558109