Direkte fra 9. eller 10. klasse

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, vil det første år af din uddannelse bestå af et grundforløb opdelt i to dele: Grundforløb 1 og grundforløb 2. del. Begge varer 20 uger (et halvt skoleår).

Hvis du ikke ved fra starten, hvilken uddannelse du ønsker at tage, kan du vente med at træffe dit valg ind til slutningen af grundforløb 1.

Grundforløb 1

Du starter med to ugers introduktion. Derefter vælger du en fagretning, som du følger resten af de i alt 20 uger. Du arbejder med en række projekter, hvor du skal opnå grundlæggende faglige kompetencer, kendskab til forskellige fagområder og praktik- og jobmuligheder inden for faget. Herefter vælger du din uddannelsesretning og fortsætter på grundforløb 2.

Fagretninger

Du kan vælge mellem følgende fire fagretninger:

1. Business, Web og Økonomi
2. Den Smarte Dome
3. Mad med Oplevelser

4. Metalræs


Grundforløb 2

På 2. del af grundforløbet har du fag som retter sig præcis mod den uddannelse, du har valgt. Du afslutter med en grundforløbsprøve, som du skal bestå for at fortsætte på hovedforløbet.

Praktikplads og hovedforløb

Du skal have en praktikplads for at kunne fortsætte på hovedforløbet. Vores lære- og praktikpladskonsulenter kan hjælpe dig med at finde den rigtige virksomhed.

Optagelse

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have karakteren 02 i matematik og dansk fra folkeskolen eller have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed.

01. November 2014