Eksamensregler

Særligt vedr. prøvekarakteter 2020:

De prøvekarakterer der er omlagt til standpunktskarakterer, er ikke underlagt de samme regler som er gældende for klager ved eksamenskarakterer. Disse er underlagt  de samme klageregler som gældende ved almindelig årskarakterer.

Eleverne skal dog være opmærksomme på, at der er fastsat en lokal klagefrist på 14 dage. Dvs. fristen for at klage over afgivne standpunktskarakterer er fredag den 3. juli 2020

 

IT-support under eksamen

For minimimering af fysisk kontakt, foregår IT-support op til og under eksamen som fjernsupport.

Hent derfor vores fjernsupport klient her   

Når du downloader, så sørg for, at den bliver gemt på dit skrivebord, så du hurtigt kan finde den frem.

 

Får du behov for support under selve eksamen, så gør følgende:

  1. Start fjersupportklienten op
  2. Kontaktes vagten, der ringer IT op, og låner dig sin mobiltelefon
  3. Forklar problemet for IT-supporten.

 

IT ønsker dig en god eksamen.

 

Eksamensregler

Du kan hente  Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX i PDF-format her.

Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, du skal op i; herunder hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, hvor lang forberedelsestiden er mv.

Da der kan forekomme ændringer i de første tidsplaner, bør du dagligt holde dig orienteret på Lectio om dine eksamenstider og lokaler i eksamensperioden.

Alle paragraffer henviser til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.

 

23. Januar 2020