Elever giver input til et bæredygtigt Campus

Nyhed

HTX-elever på teknologi-faget i 1. g, har i seks uger arbejdet med, hvordan man kan gøre det kommende campusbyggeri så bæredygtigt som muligt – og det er der kommet nogle visionære idéer ud af;
Blandt andet brinttanke i jorden, brintceller i skulpturel indpakning som kunstværker i bygningen, grønne tage til regnvandsopsamling og mulighed for at dyrke planter, som kan bruges i undervisningen. En ny teknologi med transparente solceller i vinduerne – såkaldte fotoelektrokemiske solceller – blev også foreslået som en god måde at producere egen strøm, holde UV-strålingen ude og bevare et flot æstetisk udtryk.

”Det er dybt imponerende, det må jeg sige. Vi skal til at bygge snart, så det er en god inspirationskilde, når vi skal snakke med arkitekterne”, udtalte direktør Mads Kofoed, med favnen fuld af elevernes idéer på foldere og brochurer. Han var sammen med uddannelseschef Klaus Kristiansen og uddannelsesleder Ann Due inviteret ind i klassen for at høre elevernes præsentationer.

Christina Panduro er arkitekt og underviser i faget teknologi. Hun gav eleverne til opgave at undersøge, hvilke energikilder der er mest fordelagtige at benytte i et nyt Campus Bornholm. Rustet med en håndfuld beregningsmetoder og begreber så som så som Craddle-to-craddle, BREEAM og Livscyklusanalyser, er de unge HTX’ere gået til opgaven med krum hals. De havde også argumenterne og beregningerne i orden, når de fortalte om fordele og ulemper ved at bruge energineutrale produkter, som skal importeres langvejs fra, eller lokale produkter, som kræver energi til forarbejdningen.
Panduro bad klassen overveje Bornholm ud fra et lokalt og globalt perspektiv, men med rødderne på øen og dermed med kig på, hvilket potentiale Bornholm har ud fra både et energimæssigt og materialemæssigt perspektiv. ”I skal forestille jer at I står med frie hænder til at skabe et nyt og miljømæssigt top-tunet byggeri for det nye Campus Bornholm. Ok, dette er jo til dels allerede sket og er i støbeskeen og byggeriet går snart i gang, men I skal finde inspiration i materialet og ideer til forbedringer/ændringer”, lød opfordringen.

Eleverne har taget udgangspunkt i de nuværende skitser af bygningen fra Cubo A/S, så de kunne forholde sig til arealerne og den overordnede struktur for Campus. Og så er der ellers regnet og regnet ved hjælp af blandt andet LCA-programmet, som bruges til at beregne bl.a. CO2-forbrug i produkternes livscyklus, så man kan se, hvad der belaster miljøet mindst.

I løbet af projektet har eleverne også haft besøg af Trine Richter fra Green Solution House. Trine fortalte om idéen bag konferncecentret, som skal trække besøgende til Bornholm uden for højsæsonen. Dette skal ske ved at skabe gode rammer for konferencer og fremme bæredygtighedstanken. 1Y fik her en masse god information og  nye ideer til deres projekter.

Campusbyggeriet er ved at blive tegnet færdigt efter en igangværende proces, hvor medarbejdere og elever kan komme med input til bygningens indretning og funktioner.


 

19. Marts 2014
Ann Due
uddannelsesleder
Afdeling:
HHX og HTX
Telefon:
60121802