Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

På uddannelsen lærer du at reparere og vedligeholde maskiner, der bruges inden for byggeri, landbrug eller skovbrug. Det kan være gravemaskiner, traktorer, træfældningsmaskiner eller mejetærskere.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget i grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Du kan tage grundforløbet til Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen på Campus Bornholm og hovedforløbet på en af vores samarbejdsskoler.

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1 på fagretningen ’Metalræs’ – læs mere her.  Alle andre under 25 år starter på grundforløb 2.
På grundforløb 1 har du udover en række erhvervsfag også dansk som obligatorisk fag.

Grundforløb 2

På grundforløb 2 får du de faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb. Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve.
For at blive optaget på hovedforløbet skal du have gennemført følgende grundfag:

• Dansk på E-niveau

(Bemærk: Der undervises ikke i dansk på grundforløb 2. Du skal selv erhverve dansk på E-niveau enten på Grundforløb 1, 10. klasse eller på VUC)

• Matematik på E-niveau

• Engelsk på E-niveau

• Fysik på F-niveau


Derudover skal du opfylde følgende certifikatkrav:
• Førstehjælp
• Færdselsrelateret førstehjælp
• Brand
• Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring”, jf. Arbejdstilsynets regler
• Epoxy

Hovedforløb

For at fortsætte din erhvervsuddannelse med et hovedforløb skal du finde en læreplads og få en uddannelsesaftale. Skolen hjælper dig med at finde de virksomheder, som søger lærling.
Hovedforløbet foregår som en vekslen mellem oplæring i en virksomhed og flere skoleforløb. Den største del af hovedforløbet foregår som oplæring i virksomheden. I løbet af oplæringstiden er der 7 skoleophold på hver 5 ugers varighed. Det syvende skoleophold er afsluttende med svendeprøve.

Varighed

Uddannelsen varer fra 2 år og 6 måneder til 5 år, inklusive grundforløbet.

EUX

Entreprenør- og landbrugsma­skinuddannelsen kan også tages med EUX. Med EUX kan du fortsætte på en videregående uddannelse fx på et erhvervsakademi eller universitet, eller du kan få et job som faglært. Læs mere om EUX her.

Videreuddannelse

Du kan blandt andet videreuddanne dig til produktionsteknolog og driftsteknolog offshore. Se dine muligheder i ”Videre som faglært” (eksternt link).
Har du afsluttet med trin1, har du mulighed for senere at vende tilbage til uddannelsen og tage det tilhørende speciale. Det kan du bl.a. gøre gennem Eud+.

Vil du vide mere

Kontakt uddannelsesvejlederen, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger her.
Du kan læse mere om Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen her.


Du kan læse bekendtgørelsen til  Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen her.

04. Juli 2017
John Anker
Uddannelsesleder
Afdeling:
Håndværkerafdelingen
Telefon:
30650282