• Mesterlære

Mesterlære er en praktisk adgangsvej til erhvervsuddannelserne. Mesterlæren erstatter helt eller delvist grundforløbet i uddannelsen.

Den grundlæggende praktiske oplæring foregår primært i virksomheden og kan vare i op til et år.

Uddannelsesaftale og skoleophold

Forløbet kræver, at der indgås en uddannelsesaftale mellem virksomheden og eleven med fuld uddannelseslængde og med en prøvetid på 3 måneder.

Afsluttende praktisk prøve

Ved afslutningen af den grundlæggende praktiske oplæring kompetencevurderes eleven af skolen og virksomheden. Herefter kan eleven fortsætte i hovedforløbet.

Hovedforløb

For elever der påbegynder deres uddannelse via mesterlære, gennemføres undervisning og eksamen på samme måde som for de øvrige elever. Elever i mesterlære får således den samme uddannelse som de øvrige elever.

Økonomi

Eleven får elevløn under hele sit uddannelsesforløb. Hvis eleven skal på skole får virksomheden refunderet en del af lønnen. Transport til skolen dækkes af virksomheden og refunderes efter gældende regler.

 • Uddannelsesadministration for EUD

  Erhvervsuddannelser & EUX: Ledelse og administration
  56959700
 • Jeanet Hansen

  Studievejleder og oplæringskoordinator
  Erhvervsuddannelser & EUX: Rådgivning mm.
  Skoleoplæringscenteret
  30650249