Erhvervsuddannelserne

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside 'Uddannelsesstatistik' får du adgang til datavarehusets statistik og indikatorer om erhvervsuddannelser. For erhvervsuddannelserne findes blandt andet data om frafald, elevtrivsel, beskæftigelsesfrekvenser og de såkaldte ’klare mål’, som bruges til opfølgningen på erhvervsuddannelsesreformen.

Ved hjælp af søgefunktionen kan du finde tal, der gælder specifikt for Campus Bornholm. Find oplysninger om erhvervsuddannelserne her.

Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) for EUD på Campus Bornholm: Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Fastholdelse: Opfølgning på ETU er i Handlingsplan for øget gennemførelse. Handlingsplan for øget gennemførelse 2019

De lokale undervisningsplaner for erhvervsuddannelserne finder du her: Lokale undervisningsplaner

 

       
17. Februar 2020
Claus Jørgensen
Uddannelseschef
Afdeling:
EUD og VEU
Telefon:
60121831
John Anker
Uddannelsesleder
Afdeling:
Håndværkerafdelingen
Telefon:
30650282