Erhvervsuddannelserne

Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) for EUD på Campus Bornholm:

 

Ved at klikke på nedenstående links får du adgang til uddannelsesstatistiske oplysninger og nøgletal:

 

Elevtrivselsundersøgelser:

Opfølgning på ETU er i Handlingsplan for øget gennemførelse.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelser:

 

 

Fastholdelse:

 

 

De lokale undervisningsplaner for erhvervsuddannelserne finder du her:

Lokale undervisningsplaner

 

       
24. April 2018