Erhvervsuddannelserne

Vejledning

Hvis du har problemer af den ene eller anden art – fagligt eller personligt -, eller hvis du går og overvejer, hvad du nu skal, kan du altid komme forbi uddannelsesvejledningen. Hvis vi ikke umiddelbart kan løse problemet sammen, kan vi altid finde nogen, som kan hjælpe dig. Uddannelsesvejlederne har tavshedspligt.

Derudover er uddannelsesvejledningen ansvarlig for at vejlede om bl.a.:

 • Lektiecafé og mulighed for faglig støtte
 • Valg af studieretning og valgfag
 • Trivsel i klassen/på holdet
 • Eksamen og eksamensregler
 • Eksamensangst
 • Erhvervsmuligheder og praktikpladser
 • SU - regler og muligheder
 • SPS - specialpædagogisk støtte
 • og meget andet
   

Uddannelsesvejledningen har faste åbningstider, men du kan altid lave en aftale med uddannelsesvejlederen på et andet tidspunkt.

Åben studievejledning

FØDEVARER, JORDBRUG & OPLEVELSER og TEKNOLOGI, BYGGERI & TRANSPORT
Onsdage kl. 10:00-11:30
Vejledningskoordinator Michael Darkó og uddannelsesvejleder Jørgen Wøller.

KONTOR, HANDEL & FORRETNINGSSERVICE
Uddannelsesvejleder Marie Grove, 3065 0231.

 

 

08. Juli 2019
Bjarne Bech
Uddannelsesleder
Afdeling:
KONTOR-HANDEL, AVU, FVU og OBU
Telefon:
28558109