Ernæringsassistent

En ernæringsassistent laver god og sund mad i store køkkener. På skolen lærer du om råvarer samt at tilberede og anrette maden, så den ser lækker ud. En vigtig del af arbejdet går ud på at tilrettelægge fremstillingen af sund kost til mange mennesker. Som ernæringsassistent lærer du også om indkøb og økonomi samt om planlægning af arbejdet i et storkøkken, herunder rengøring. Ernæringsassistenter kan arbejde i storkøkkener på hospitaler eller i kantiner.

På Campus Bornholm indeholder uddannelsen endvidere et element af regional madkultur så du får kompetencer til at benytte regionale madvarer.

Du kan tilmelde dig uddannelsen til ernæringsassistent både som EUD og EUX.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget i grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Du kan tage hele uddannelsen til ernæringsassistent på Campus Bornholm.

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1 på fagretningen ’Mad med Oplevelser’ – læs mere her.

Alle andre under 25 år starter på grundforløb 2.
På grundforløb 1 har du udover en række erhvervsfag også dansk som obligatorisk fag. 

Grundforløb 2

På grundforløb 2 får du de faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb. Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve. 
For at blive optaget på hovedforløbet skal du have gennemført følgende grundfag:

• Dansk på E-niveau
(Bemærk:  Der undervises ikke i dansk på grundforløb 2. Du skal selv erhverve dansk på E-niveau enten på Grundforløb 1, 10. klasse eller på VUC)
• Naturfag på E-niveau

Derudover skal du opfylde følgende certifikatkrav:

  • Fødevarehygiejne
  • Førstehjælp
  • Brand

Hovedforløb

For at fortsætte din erhvervsuddannelse med et hovedforløb skal du finde en læreplads og få en uddannelsesaftale. Skolen hjælper dig med at finde de virksomheder, som søger lærling. Undervejs i grundforløbet kan skolen også hjælpe dig med at komme i praktik, så du kan prøve faget i en virksomhed.

Hovedforløbet foregår som en vekslen mellem oplæring i en virksomhed og flere skoleforløb. Den største del af hovedforløbet foregår som oplæring i virksomheden. 

I løbet af oplæringstiden er der 3 skoleperioder af hver 10 ugers varighed. Den tredje periode er afsluttende og indeholder en svendeprøve.

Varighed

Uddannelsen varer fra 2 år til 3 år og 10 måneder, inklusive grundforløbet.

EUX

Uddannelsen til ernæringsassistent kan også tages med EUX. Med EUX kan du fortsætte på en videregående uddannelse fx på et erhvervsakademi eller universitet, eller du kan få et job som faglært. Læs mere om EUX her

Videreuddannelse

Du kan bl.a. videreuddanne dig til procesteknolog eller til professionsbachelor i ernæring og sundhed. Du har også mulighed for at efteruddanne dig til akademigastronom.

Se dine muligheder i Videre som faglært.

Afslutter du din uddannelse med EUX-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse.

Vil du vide mere

Kontakt uddannelsesvejlederen, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger her.
Du kan læse mere om uddannelsen til ernæringsassistent her.
Du kan læse bekendtgørelsen til ernæringsassistentuddannelsen her.

 

07. Februar 2012