ESB netværket

Evaluering-Samarbejde-Benchmarking

Campus Bornholm er medlem af ESB-netværket, der er et netværk af uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere.

For skolen betyder det, at vi har professionelle sparringspartnere i arbejdet med tilfredshedsmålinger, benchmarking og systematisk kvalitetsudvikling.

Skolen indgår i ESB-netværkets kontinuerlige Elev-, Medarbejder- og Virksomhedstilfredshedsundersøgelser.

29. Februar 2012