EUD-lærere på workshop

Innovation og iværksætteri
Nyhed

Erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm stiller skarpt på innovation og iværksætteri i undervisningen. For at klæde underviserne på til opgaven deltog 15 EUD-lærere fra håndværkerafdelingen fra Campus Bornholm i en workshop, for selv at afprøve en turbo-udgave af et kreativt, innovativt forløb.  

Konsulent Tau Rebecca Mikkelsen stod i spidsen for workshoppen, som blev til med støtte fra Fonden for Entreprenørskab. Her blev lærerne udfordret med en byggeopgave, som udfordrede deres indre opfindere og evne til teamwork, og som samtidige introducerede lærerne til den innovative arbejdsform og tankegang. For innovation og entreprenørskab handler netop om at kunne få gode ideer og omsætte dem til praksis. Det gælder om at se muligheder og finde nye løsninger, og det er kompetencer, som man ønsker at styrke hos eleverne.

To gange årligt uddeler Fonden for Entreprenørskab midler, som kan søges af alle uddannelsesinstitutioner, der ønsker at styrke elevernes innovative evner og kompetencer inden for iværksætteri. Via midler uddelt af Fonden for Entreprenørskab kan lærerne fra bl.a. automekaniker-, tømrer- og smedelinjen bliver videreuddannet. Lærerne får ligeledes sparring og praktisk hjælp fra Tau Rebecca Mikkelsen til at gennemføre undervisningsforløb, der træner nytænkning og iværksætteri.

Ved at styrke elevernes evne til at se optimeringsmuligheder og træne dem i kreativ og innovativ problemløsning skaber det både mere succesfulde iværksættere og mere værdifulde medarbejdere.

17. September 2015