Erhvervsuddannelse for Voksne

For dig, der er fyldt 25 år og ønsker at tage en erhvervsuddannelse, findes der særligt tilrettelagte forløb, der kaldes erhvervsuddannelse for voksne (euv).
Erhvervsuddannelse for voksne bygger videre på den uddannelse og den erfaring, du har i forvejen, og er som regel kortere end en erhvervsuddannelse for unge. Du kan også tage en erhvervsuddannelse, hvis du ikke tidligere har gennemført en uddannelse eller har erhvervserfaring.

Uddannelserne består af et grundforløb, der varer fra 0 og op til 20 uger, og et hovedforløb, der varierer i længde fra uddannelse til uddannelse. Hovedforløbet veksler mellem praktik og skoleundervisning. Praktikkens varighed varierer afhængigt af din erhvervserfaring. Har du 2 års relevant erhvervserfaring bortfalder praktiktiden helt.

I oversigten kan du se, hvordan din baggrund har betydning for sammensætningen af dit EUV-forløb:

Når du har tilmeldt dig en erhvervsuddannelse på www.optagelse.dk,  vil din EUV starte med en kompetencevurdering. Det er uddannelsesstedet, der foretager kompetencevurderingen, og vurderer om din arbejdserfaring og tidligere uddannelse er relevant, og dermed om - og i hvilket omfang-  du kan få afkortet din uddannelse.
Læs mere om, hvordan du kommer i gang i Erhvervsuddannelser for voksne.

For at blive optaget på en EUV skal du opfylde følgende adgangskrav:
• Du skal være 25 år eller derover.
• Du skal have afsluttet folkeskolen eller have modtaget tilsvarende undervisning.
• Du skal have folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med karakteren 02 i gennemsnit, med mindre du har en uddannelsesaftale (praktikplads) eller har 2 års relevant erhvervserfaring og derfor starter direkte på skoleundervisningen i hovedforløbet.

Økonomi

Er du ledig dagpengemodtager, kan du gennemføre et EUV-forløb via en handlingsplan. Kontakt Jobcentret for at høre nærmere.

Mere information

Kontakt Virksomhedsservice Campus Bornholm for at tale med en konsulent om dine muligheder for at starte på en EUV.


 

 

 

13. December 2016
Henrik Juul-Pedersen
Chefkonsulent
Afdeling:
Virksomhedsservice
Telefon:
60121814
Susanne Pedersen
Uddannelsessekretær
Afdeling:
Virksomhedsservice
Telefon:
30650228