EUX

- erhvervsuddannelse med gymnasial eksamen

EUX er en erhvervsuddannelse tilrettelagt med EUX-forløb.

Som EUX - elev får du en ungdomsuddannelse, der giver dig både et svendebrev/fagbrev og en gymnasial eksamen. På Campus Bornholm kan du gennemføre de fleste af uddannelsernes grundforløb med EUX. Du kan endvidere gennemføre et hovedforløb med EUX, hvis der er tilmeldinger nok til uddannelsen.

På Campus Bornholm udbyder vi to EUX-hovedforløb: 

  • EUX - Kontor med specialer
  • EUX - Smed

Campus Bornholm har samarbejde med andre skoler, hvor du kan gennemføre dit hovedforløb, hvis det ikke er muligt at oprette hold på Campus Bornholm.

Du kan læse mere om EUX i de to brochurer nedenfor.

 

Det ”almindelige EUX-forløb” er EUX på de tekniske uddannelser.  Grundforløb 1 og 2 er på 20 uger hver. Herefter skal du aflægge en prøve og have fundet en praktikplads, inden du kan fortsætte på hovedforløbet. Den ”merkantile EUX-model” adskiller sig ved at have et studiekompetencegivende forløb på 1 år efter grundforløb1 og 2. Det vil sige, at du går 2 år på skole, inden praktik og hovedforløbet påbegyndes. Det studiekompetencegivende forløb kan tages på en samarbejdsskole, fx K-Nord. Læs mere herom nedenfor.

Elever, der ikke kommer direkte fra 9. og 10. klasse, starter på grundforløb 2, under forudsætning af, at de har de krævede kompetencer.

En elev, der påbegynder en EUX, kan altid gå over på en klassisk EUD-uddannelse, hvorimod det ikke er muligt at gå den anden vej.

EUX på tekniske erhvervsuddannelser: Samarbejdsaftale mellem Campus Bornholm og CELF

Campus Bornholm tilbyder EUX hovedforløbselever at blive overført til CELF. EUX hovedforløbseleverne vil blive tilmeldt hovedforløbshold som CELF`s øvrige EUX elever.  Aftalen gælder for elever, der påbegynder deres uddannelse, inden for følgende uddannelser:
Tømrer, Murer, Struktør, Elektriker, Automatiktekniker, It- supporter, Automekaniker, Lastvognsmekaniker. For at sikre progressionerne ved overgangen mellem skolerne, koordineres uddannelsesplaner mellem Grundforløb 2 til hovedforløb 1 inden for de relevante uddannelser f.eks. Elektriker, murer mv., hvor elever fra Bornholm overflyttes til CELF.

EUX på merkantile erhvervsuddannelser: Samarbejdsaftale mellem Campus Bornholm og K-Nord

Campus Bornholm udbyder grundforløb 1 og 2 på de merkantile erhvervsuddannelser samt hovedforløb på EUX Kontoruddannelsen.

Bemærk, på Bornholm kan du ikke tage en fuld EUX inden for det merkantile område (kontor, handel og detail). Her skal du tage det studiekompetencegivende år på en af vores samarbejdsskoler.

Campus Bornholm samarbejder med K-Nord i Lyngby om muligheden for at tage det studiekompetencegivende foløb på K-Nord. Her er ligeledes tilbud om at leje kollegieværelser. Campus Bornholm hjælper gerne med aftalen.

 

 

24. August 2016