EUX

- faglært med studentereksamen

Som EUX-elev får du en ungdomsuddannelse, der giver dig både et svendebrev/fagbrev og en gymnasial eksamen.

På Campus Bornholm kan du gennemføre de fleste af uddannelsernes grundforløb med EUX. Du kan endvidere gennemføre et hovedforløb med EUX, hvis der er tilmeldinger nok til uddannelsen.

Campus Bornholm udbyder pt. et EUX-hovedforløb: EUX - Smed

Campus Bornholm har samarbejde med andre skoler, hvor du kan gennemføre dit hovedforløb, hvis det ikke er muligt at oprette hold på Campus Bornholm.

Elever, der ikke kommer direkte fra 9. og 10. klasse, starter på grundforløb 2 under forudsætning af, at de har de krævede kompetencer.

En elev, der begynder på en EUX, kan altid gå over på en klassisk EUD-uddannelse. Det er ikke muligt at gå den anden vej.

Du kan læse mere om EUX i de to brochurer nedenfor.

 

 

EUX på tekniske erhvervsuddannelser

Det mest udbredte EUX-forløb er EUX på de tekniske uddannelser.  Grundforløb 1 - kaldet Kombi-X, læs mere her - og 2 er på 20 uger hver. Herefter skal du aflægge en prøve og finde en praktikplads, inden du kan fortsætte på hovedforløbet.

Campus Bornholm tilbyder EUX hovedforløbselever at blive overført til CELF. EUX hovedforløbseleverne vil blive tilmeldt hovedforløbshold som CELF's øvrige EUX elever.  Aftalen gælder for elever, der begynder på deres uddannelse, inden for følgende uddannelser:

Tømrer, Murer, Struktør, Elektriker, Automatiktekniker, It- supporter, Automekaniker, Lastvognsmekaniker. For at sikre progressionerne ved overgangen mellem skolerne, koordineres uddannelsesplaner mellem grundforløb 2 til hovedforløb 1 inden for de relevante uddannelser f.eks. Elektriker, murer mv., hvor elever fra Bornholm overflyttes til CELF.

EUX på merkantile erhvervsuddannelser

Campus Bornholm udbyder grundforløb 1 og 2 på de merkantile erhvervsuddannelser samt hovedforløb på EUX Kontoruddannelsen (hvis der er tilstrækkeligt med tilmeldinger).

Den merkantile EUX-model adskiller sig ved at have et studiekompetencegivende forløb på 1 år efter grundforløb1 og 2. Det vil sige, at du går i skole i to år inden praktik og hovedforløbet. Det studiekompetencegivende forløb kan tages på en samarbejdsskole.

Campus Bornholm samarbejder med K-Nord i Lyngby om muligheden for at tage det studiekompetencegivende forløb på K-Nord. Her er ligeledes tilbud om at leje kollegieværelser. Campus Bornholm hjælper gerne med aftalen.

 

 

 

24. August 2016
John Anker
Uddannelsesleder
Afdeling:
Håndværkerafdelingen
Telefon:
30650282