EUX - kontor, handel og detail

EUX – Kontor med specialer er en erhvervsuddannelse, hvor du afslutter fagene på gymnasialt niveau. Det vil sige, at du både får generel studiekompetence til at læse videre, og du får et erhvervsuddannelsesbevis, som giver adgang til et faglært job.

Med en EUX-uddannelse kan du læse videre til f.eks. markedsføringsøkonom eller finansøkonom.

EUX-Kontor med specialer tager 4 år og består af et grundforløb på 1 år, et studieforløb på 1 år og et hovedforløb på 2 år. Studieforløbet afsluttes med et bevis for EUX del 1, som giver dig generel studiekompetence. Hovedforløbet veksler imellem skoleophold og praktik, hvor du er i lære i en virksomhed.

Bemærk, på Bornholm kan du ikke tage en fuld EUX inden for det merkantile område (kontor, handel og detail). Her skal du tage det studiekompetencegivende år på en af vores samarbejdsskoler.

På det 1-årige grundforløb er alle fag på C-niveau:
 

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Samfundsfag
 • It
 • Erhvervsøkonomi
 • Organisation
 • Afsætning
   

EUX studieforløb
På studieforløbet har du følgende fag:

 • Dansk A
 • Engels B
 • IT B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Erhvervsret C

Valgfag

 • Afsætning B
 • Design C
 • Kulturforståelse C

Uddannelsen afsluttes med en eksamen, der indeholder seks prøver i fag på gymnasialt niveau og en mundtlig prøve med udgangspunkt i en større skriftlig opgave. 

27. Oktober 2014
Bjarne Bech
Uddannelsesleder
Afdeling:
KONTOR-HANDEL, AVU, FVU og OBU
Telefon:
28558109