EUX - smed

Uddannelsen  EUX-smed varer ca. 4 år og 6 måneder. Her får du både en studentererksamen og et fagbrev. Med en EUX-smed kan du læse videre til fx maskinmester eller civilingeniør.

Grundforløbet varer 1 år.

På grundforløbet gives der årskarakterer eller der afsluttes med eksamener i følgende fag:

 • Dit grundforløbsprojekt
 • Matematik C
 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Fysik C
 • Samfundsfag C
 • Teknologi C
 • Førstehjælp og brandbekæmpelse
 • Arbejdsmiljø, paragraf 26


Skoleophold på hovedforløbet

På hovedforløbet begynder din smedefaglige undervisning på skolen og i praktikvirksomheden for alvor. På skoleopholdet gives der årskarakterer eller der afsluttes med eksamener i følgende gymnasiale fag:

 • Dansk A
 • Teknikfag A
 • Matematik A
 • Engelsk B
 • Fysik B
 • Kemi C


Desuden er der prøver i følgende:

 • En større skriftlig opgave
 • Et eksamensprojekt, der består af både erhvervsuddannelsesfag og gymnasiale fag

 

13. Januar 2020
John Anker
Uddannelsesleder
Afdeling:
Håndværkerafdelingen
Telefon:
30650282