Fagene på AVU

Du finder beskrivelsen af de enkelte fag og de forskellige niveauer på Undervisningsministeriets hjemmeside her.

KernefagBasisGFED
Danskxxxxx
Dansk som andetsprogxxxxx
Engelskxxxxx
Historie    x
Matematikxxxxx
Naturvidenskab x  x
Samfundsfag x  x
Tyskxxxx 

Basisniveau og niveau G kan læses på et kursusår.
Niveau F, E og D kan læses på et kursusår.
Der er mulighed for at få supplerende, differentieret undervisning i hvert fag.

TilbudsfagBasisGFED
Billedkunst    x
Formidling    x
Grundlæggende ITxx   
Idræt    x
Livsanskuelse    x
Psykologi    x

 

27. Februar 2012