Fagene på FVU

FVU-Læsning

FVU-læsning er et gratis tilbud til alle, som ønsker at blive bedre til at læse, stave og skrive dansk. Undervisningen tager udgangspunkt i hverdagssituationer og i de ønsker, kursisterne har.
FVU-læsning er delt i 4 trin, men det er ikke nødvendigt at tage alle fire trin. Du kan begynde og slutte, hvor du vil.
Inden du begynder på undervisningen, bliver du testet, så du kommer på det rigtige trin.
Du kan gå til prøve efter hvert trin.
Du får ikke karakter, men bestået/ikke bestået.
 

I FVU-læsning lærer du:

 • stavereglerne
 • ordenes bøjninger
 • fremmedord
 • at skrive forskellige tekster
 • at udfylde almindelige blanketter og arbejdssedler
 • at forstå for eksempel brugsanvisninger, aviser og manualer
 • studieteknik

FVU-matematik

FVU-matematik er et gratis tilbud til alle, som gerne vil blive bedre til at regne og bruge enkle matematiske regler.  

Gennem undervisningen bliver du bedre til at forstå de tal, du møder i dagligdagen. Undervisningen tager udgangspunkt i hverdagssituationer og de ønsker, kursisterne har.  

FVU-matematik er inddelt i 2 trin. Du kan gå til prøve efter hvert trin.  

Inden du begynder på undervisningen, bliver du testet, så du kommer på det rigtige trin.  

Du får ikke karakter, men bestået/ikke bestået.  

I FVU-matematik lærer du:

 • at lægge sammen, trække fra, gange og dividere
 • at forstå og regne med kommatal
 • at forstå og bruge brøker som ¼ og ½
 • at forstå og regne med procenter, fx 10 %, 25 %, 50 %
 • at aflæse, forstå og fremstille enkle tabeller og diagrammer
 • at overskue og tegne mønstre og figurer
 • at omregne fra fremmed valuta til danske kroner
 • at måle og beregne arealer og rumfang og meget mere
27. Februar 2012