Fonden For Entreprenørskab

Campus Bornholm deltager aktivt i Fonden For Entreprenørskab, der har til formål at sikre, at flere elever på alle uddannelsesniveauer introduceres for og deltager i entreprenørskabsundervisning, herunder at entre­prenørskab bliver en integreret del af vores uddannelsessystem.

Læse mere på YEs hjemmeside for region Bornholm.

19. Februar 2012