FVU

Forberedende voksenundervisning

Hvis du ønsker at søge optagelse på HF enkeltfag, AVU eller FVU, skal du kontakte vores studievejledning. Sammen finder I ud af hvilke fag og niveau, du skal gå på. Du finder kontaktinfo her.

FVU tilbydes i fagene: Læsning/dansk, matematik/regning.

FVU er et tilbud til alle voksne, der har behov for at blive bedre til de grundlæggende færdigheder. Det gælder både, hvis du har problemer med at læse, skrive og regne, og hvis du trænger til at genopfriske færdighederne fra folkeskolen.

Undervisningen tager udgangspunkt i din hverdag og dine interesser. Undervisningsmaterialet er derfor relevant for dit job og fritid.

Obligatoriske test

Inden du bliver optaget på FVU, skal du gennemføre en obligatorisk test, som skal vise, om FVU er det rette tilbud til dig. Der er en obligatorisk test i både FVU-læsning og FVU-matematik.

Har du tidligere gennemført en obligatorisk test, eller har du tidligere deltaget i FVU-undervisning, skal du ikke gennemføre den obligatoriske test.

Test hver måned

Campus Bornholm afholder test i dansk og /eller matematik den første tirsdag i hver måned kl. 14.

Du er velkommen til at komme til test uden forudgående aftale. Du skal blot møde op og henvende dig hos Gertrud Klyver på Sprogcentrets kontor på Merkurvej 10. (Den gule murstensbygning over for hovedbygningen).

Du skal afsætte 1,5 - 3 timer til testning, afhængigt af om du skal testes i ét eller begge fag. 

Kurserne

  • Et kursus varer 40 til 80 timer

  • Undervisningen og materialerne er gratis

  • Undervisningen foregår på små hold – 8 til 12 kursister

  • Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger.

  • Matematik består af 2 trin. 

  • Læsning består af 4 trin. 

  • Trinprøver og afsluttende prøver afholdes løbende. Du vurderer sammen med din lærer, hvornår du er klar til at gå til prøve. 

  • Med en bestået afsluttende prøve, opfylder du adgangskravet til erhvervsuddannelsernes grundforløb. 

Vi tilrettelægger også kurser specielt for virksomheder. Læs mere her.

Økonomi

FVU undervisningen er gratis. Der er mulighed for at søge SVU, hvis du opfylder særlige betingelser.

16. Januar 2020
Kristine Pedersen
Uddannelsesleder
Afdeling:
Sprogcenter og VUC-AVU/FVU
Telefon:
30650257
Janice Kinnear
Underviser
Afdeling:
AVU, FVU, OBU
Telefon:
30650247
Gertrud Klyver
Uddannelsesvejleder og underviser
Afdeling:
Sprogcentret
Telefon:
60121815