FVU

Forberedende voksenundervisning

På Bornholm udbydes FVU-undervisningen af Campus Bornholm og AOF.

FVU tilbydes i fagene: Læsning/dansk, matematik/regning.

FVU er et tilbud til alle voksne, der har behov for at blive bedre til de grundlæggende færdigheder.

Det gælder både for dem, der har problemer med at læse, skrive og regne samt for dem, der blot trænger til at genopfriske færdighederne fra folkeskolen.

Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes hverdag og interesser. Undervisningsmaterialet er derfor relevant for deltagerens job og fritid.

Obligatoriske test

Inden du bliver optaget på FVU, skal du gennemføre en obligatorisk test, som skal vise, om FVU er det rette tilbud til dig. Der er en obligatorisk test i både FVU-læsning og FVU-matematik.Har du tidligere gennemført en obligatorisk test eller har du tidligere deltaget i FVU-undervisning, skal du ikke gennemføre den obligatoriske test.

Kom og få testet dine færdigheder i dansk og /eller matematik på Campus Bornholm - vi tester den første tirsdag i hver måned (fra februar 2020) kl. 14. Du skal afsætte 1,5 - 3 timer til testning, afhængigt af om du skal testes i ét eller begge fag. Henvendelse hos Gertrud Klyver (v. Sprogcentret/Merkurvej 10).

Om kurserne

  • Et kursus varer 40 til 80 timer

  • Undervisningen og materialerne er gratis

  • Undervisningen foregår på små hold – 8 til 12 kursister

  • Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger.

  • Matematik består af 2 trin. 

  • Læsning består af 4 trin. 

  • Trinprøver og afsluttende prøver afholdes løbende. Du vurderer sammen med din lærer, hvornår du er klar til at gå til prøve. 

  • Med en bestået afsluttende prøve, opfylder du adgangskravet til erhvervsuddannelsernes grundforløb. 

Vi tilrettelægger også kurser specielt for virksomheder. Læs mere her.

Økonomi

FVU undervisningen er gratis. Der er mulighed for at søge SVU, hvis du opfylder særlige betingelser.

16. Januar 2020
Janice Kinnear
Underviser
Afdeling:
AVU, FVU, OBU
Telefon:
30650247
Kristine Pedersen
Uddannelsesleder
Afdeling:
Sprogcenter og VUC-AVU/FVU
Telefon:
30650235